Aktuelles Land wechseln?

NÄRVARO- OCH
RÖRELSEDETEKTORER

SKILLNADEN:
NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

Båda enhetstyperna har en sensorteknik för rörelsedetektering och en ljussensorteknik för mätning av ljusstyrka. Trots detta lämpar sig närvarodetektorer och rörelsedetektorer för olika användningsområden.

RÖRELSEDETEKTORER

Rörelsedetektorer känner av större rörelser inom bevakningsområdet, exempelvis när en människa kommer gående framåt eller gestikulerar tydligt. När rörelsedetektorn uppfattar en rörelse mäter den ljusstyrkan en gång med hjälp av ljussensortekniken. Om ljusstyrkan ligger under det inställda värdet tänds belysningen. När den inte längre känner av någon rörelse släcks ljuset igen när efterlystiden är slut.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Rörelsedetektorer lämpar sig med sin enkla rörelsesensorteknik och engångsljusmätning perfekt för korridorer, sanitetsutrymmen och förvaringsrum samt för kortvarig användning och användning utomhus.

NÄRVARODETEKTORER

Även närvarodetektorer känner av större rörelser, men också finmotoriska och mycket små rörelser inom sitt närvaroområde, till exempel någon som skriver på ett tangentbord. Till skillnad från rörelsedetektorer kan närvarodetektorer alltså känna av längre närvaro av människor – till exempel vid ett skrivbord på kontoret.

Om någon rör sig eller ljusstyrkan är otillräcklig tänder närvarodetektorn belysningen. Närvarodetektorn upprepar mätningen under tiden som den känner av närvaro till skillnad från rörelsedetektorn bara mäter ljuset en gång. När ljusstyrkan från dags- och omgivningsljus är tillräcklig släcker närvarodetektorn det konstgjorda ljuset för att spara energi, även om människor är närvarande. Alternativt släcker den belysningen när efterlystiden har löpt ut.

Närvarodetektorer med konstantljusreglering ger ännu mer bekvämlighet och energieffektivitet så länge någon är i rummet. Utifrån kontinuerliga ljusmätningar kan de genom dimning fortlöpande anpassa den konstgjorda belysningen efter de aktuella, naturliga ljusförhållandena.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Närvarodetektorn lämpar sig tack vare sin precisa rörelsedetektering och fortlöpande ljusmätning perfekt inomhus där personer uppehåller sig en längre tid, i synnerhet i utrymmen där dagsljuset faller in. De brukar framför allt användas på kontor, i klassrum och i uppehållsrum.