Aktuelles Land wechseln?

Direktivet om ekodesign

När direktivet om ekodesign träder i kraft den 1 september 2021 märker vi inte bara produkter som klassificeras som ljuskällor med de energieffektivitetsindex som krävs enligt lagen (se exempel 1).

För att skapa maximal öppenhet för dig anger vi också energieffektiviteten hos den ljuskälla som ingår i de omgivande produkterna (LED, se exempel 2). Båda uppgifterna finns i kolumnen Energieffektivitetsklass.