Produktfilter
Push Button

knapp Push Button

Knappen är det centrala manöverelementet för anpassning av belysningen eller omkoppling av VVK-enheter efter användarens individuella behov. Olika varianter av ELC-knappen ger passande knappfunktioner för olika tillämpningar.