Produktfilter

Skymningsrelä CDS Diskret, tillförlitlig, enkel installation

Skymningsreläet i CDS-serien tänder och släcker utebelysningen tillförlitligt beroende på omgivningsljuset. Säkert och komfortabelt och ger lägre energiförbrukning.

  • Med stort kopplingsutrymme för enkel installation
  • Skymningsrelä för tändning och släckning av utomhusbelysningen
  • Enkel installation tack vare gott om anslutningsplats och plintar upp till 2,5 mm²
  • Ljusstyrkan per reglage kan ställas in utvändigt på huset (kopplingspunkt)
  • Omkopplingsfördröjning för att undvika felaktiga omkopplingar genom endast kortvariga, t.ex. väderbetingade förändringar av ljusstyrkan