×
Produktfilter

Rörelsedetektorer RC

RC-utomhusrörelsedetektorerna är lämpliga för alla förekommande användningssätt på byggnadsfasader eller -utsprång tack vare sina många inställnings- och monteringsmöjligheter. En specialsockel möjliggör en problemfri väggmontering eller montering i innertak, även i inner- och ytterhörn. Ett underkrypskydd på 360° ger en heltäckande detektering – och därmed maximal säkerhet.

  • Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen
  • Enkel väggmontering eller montering i innertak tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme och vridbar länk
  • Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
  • Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
  • Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd
  • Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)
  • Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
  • Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar
  • Extra omfattande anpassningsmöjligheter för bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena

Produktfilter

Nollställ alla filter
Leveranstid från lager
Produktstatus
Monteringssätt
Monteringsplats
Detekteringsvinkel
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Fjärrstyrt
Kapslingsklass
Typ av anslutning
Fler filter