×
RC

Rörelsedetektorer RC

RC-utomhusrörelsedetektorerna är lämpliga för alla förekommande användningssätt på byggnadsfasader eller -utsprång tack vare sina många inställnings- och monteringsmöjligheter. En specialsockel möjliggör en problemfri väggmontering eller montering i innertak, även i inner- och ytterhörn. Ett underkrypskydd på 360° ger en heltäckande detektering – och därmed maximal säkerhet.

 • Rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av utomhusbelysningen
 • Enkel väggmontering eller montering i innertak tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme och vridbar länk
 • Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
 • Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
 • Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd
 • Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)
 • Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
 • Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga
 • parameterändringar
 • Extra omfattande anpassningsmöjligheter för
 • bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena
 • Optimerad för styrning av LED-belysningsarmaturer tack vare högeffektsrelä med förkontakt av volfram