×
Produktfilter

Rörelsedetektorer RC

RC-utomhusrörelsedetektorerna är lämpliga för alla förekommande användningssätt på byggnadsfasader eller -utsprång tack vare sina många inställnings- och monteringsmöjligheter. En specialsockel möjliggör en problemfri väggmontering eller montering i innertak, även i inner- och ytterhörn. Ett underkrypskydd på 360° ger en heltäckande detektering – och därmed maximal säkerhet.

Leveranstid från lager: ca. 72 timmar
Leveranstid från lager: på begäran
Produktstatus: Kärnportfölj
Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Tak/vägg
Detekteringsvinkel: 130°
Detekteringsvinkel: 230°
Detekteringsvinkel: 280°
Bevakningsräckvidd vinkelrätt: 20 m
Bevakningsräckvidd vinkelrätt: Ø 40 m
Fjärrstyrt: Nej
Fjärrstyrt: Ja
Kapslingsklass: IP54
Styrsystem: 12 - 36 V UC
Styrsystem: ON/OFF
Styrsystem: KNX
Typ av anslutning: Snabbanslutning
  • Rörelse- och dagsljusberoende reglering av utomhusbelysningen
  • Enkel väggmontering eller montering i innertak tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme och vridbar länk
  • Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
  • Omedelbart beredskapsläge tack vare förinstallerad fabriksinställning
  • Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd
  • Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/släckning av belysningen eller automatisk inläsning av det aktuella ljusvärdet)
  • Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
  • Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar
  • Extra omfattande anpassningsmöjligheter för bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena

Produktfilter

Nollställ alla filter
Leveranstid från lager
Produktstatus
Monteringssätt
Monteringsplats
Detekteringsvinkel
Bevakningsräckvidd vinkelrätt
Fjärrstyrt
Kapslingsklass
Typ av anslutning
Fler filter