Produktfilter

Rörelsedetektorer RC Säker och flexibel bevakning

RC-utomhusrörelsedetektorerna är lämpliga för alla förekommande användningssätt på fasader eller vid takfot tack vare sina många inställnings- och monteringsmöjligheter. En specialsockel möjliggör en enkel väggmontering eller montering mot tak, även i inner- och ytterhörn. Ett underkrypskydd på 360° ger en heltäckande detektering – och därmed maximal säkerhet.

 • Extra flexibel användning tack vare vridbar infästning
 • Utrustad med underkrypskydd
 • KNX-version med två dimbara ljuskanaler för orienteringsljus
Leveranstid från lager: ca. 72 timmar
Leveranstid från lager: på begäran
Styrsystem: ON/OFF
Styrsystem: KNX
Kapslingsklass: IP54
Max monteringshöjd: 4
Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Tak / vägg
Detekteringsvinkel: 130°
Detekteringsvinkel: 230°
Detekteringsvinkel: 280°
Fjärrstyrt: Ja
Fjärrstyrt: Nej
Typ av anslutning: Snabbanslutning
 • Rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av utomhusbelysningen
 • Enkel vägg- eller takmontering tack vare sitt vridbara fäste och insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
 • Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn finns att få som tillbehör
 • Kan tas i drift på en gång tack vare förinstallerad fabriksinställning
 • Hög säkerhet tack vare 360° underkrypskydd
 • Bekväm ändring av inställningar och funktioner med IR-fjärrkontroll (t.ex. permanent tändning/avstängning av belysningen i 12 timmar eller automatisk avläsning av det aktuella ljusvärdet)
 • Enkel genomgående ledningsdragning tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
 • Nedsänkta potensiometrar förhindrar oavsiktliga parameterändringar
 • Extra omfattande anpassningsmöjligheter för bevakningsräckvidden efter de aktuella fastighetsförhållandena

Produktfilter

Nollställ alla filter
Leveranstid från lager
Kapslingsklass
Max monteringshöjd
Monteringssätt
Monteringsplats
Vinkelrätt (A)
Detekteringsvinkel
Fjärrstyrt
Typ av anslutning
Fler filter