×
Produktfilter

Rörelsedetektorer DEFENSOR

Rörelsedetektorerna i DEFENSOR-serien är utrustade med intelligent skydd mot vandalisering och sabotage eller tidsberoende driftlägen, vilket gör att du kan lita på dem i alla situationer. En extra praktisk egenskap är att Du kan börja använda produkten direkt med fabriksinställningarna och ändra dessa senare med ESY Pen eller ESY-appen. Individuellt konfigurerbara bevakningsområden och varianter med gångriktningsberoende efterlystider möjliggör en ännu mer exakt manövrering samtidigt som den stora mängden monteringsalternativ ger hög flexibilitet.

Leveranstid från lager: ca. 72 timmar
Produktstatus: Kärnportfölj
Produktstatus: Nyhet
Monteringssätt: Uppbyggnad
Monteringsplats: Tak/vägg
Monteringsplats: Vägg
Detekteringsvinkel: 200°
Detekteringsvinkel: 230°
Detekteringsvinkel: 280°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 24 m
Avkänningsräckvidd vinkelrätt: Ø 40 m
Fjärrstyrt: Ja
Kapslingsklass: IP55
Styrsystem: ON/OFF
Typ av anslutning: Snabbanslutning
 • Rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av utomhusbelysningen
 • Tidsberoende driftlägen (230° och 280°)
 • Intelligent skydd mot vandalisering och sabotage (230° och 280°; ljuset tänds vid funktionsfel)
 • 360° underkrypskydd (230° och 280°; kan avaktiveras)
 • Gångriktningsberoende efterlystid (230° och 280°)
 • Lösenordsskyddad mot obehörig parameterinställning
 • Kan börja användas omedelbart med fabriksinställningarna
 • Enkel parameterinställning med ESY-Pen och ESY-App
 • Flexibelt sensorhuvud för vägg- eller takmontering (230° och 280°)
 • Enkel installation med snabbanslutningar upp till 2,5 mm2
 • Genomgående ledningsdragning tack vare dubbel membran-kabelgenomföring även för jordkablar med Ø 15 mm
 • Avbländning av bevakningsområden med hjälp av medföljande linsmask som kan skäras till
 • Bevakningsområdenas känslighet kan anpassas individuellt (230° och 280°)
 • Mycket högt överspänningsskydd (surge 2 kV, burst 4 kV)
 • Nollgenomgångskoppling för relävänlig LED-omkoppling
 • Knappingång
 • Impulsfunktion
 • Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör

Produktfilter

Nollställ alla filter
Leveranstid från lager
Monteringssätt
Monteringsplats
Detekteringsvinkel
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Fjärrstyrt
Kapslingsklass
Styrsystem
Typ av anslutning
Fler filter