×
ATMO

Närvaro- och rörelsedetektorer ATMO

Den särskilda multisensortekniken ger närvarodetektorn ATMO KNX möjlighet både till optimalt ljus och ett hälsosamt klimat i rummet. Totalt sex sensorer i en enhet minskar antalet lösningar som behövs och visar hur en komplex situation kan lösas med intelligent teknik.

  • Omfattande multisensorteknik för intelligent ljus- och VVK-styrning
  • Behovsanpassad tändning av belysningen eller automatisk ljusstyrning till en konstant ljusnivå beroende på närvaro och dagsljus (konstantljusreglering)
  • Registrering av omgivningstemperaturen som värmereflektion från ytorna i rummet (möbler, golv, väggar); möjliggör konstant temperaturnivå oberoende av kortvariga förändringar (t.ex. temporär vädring, öppnande av dörr, osv.)
  • Varianter med extra registrering av den relativa luftfuktigheten för daggpunktsberäkning (t.ex. för att undvika mögelbildning i rum som sällan används)
  • Variant med extra registrering av VOC (volatile organic compounds, lättflyktiga organiska föreningar) för optimal reglering av luftkvaliteten, som alternativ till reglering kan en optisk eller akustisk varning avges när ett gränsvärde överskrids (för behovsstyrd manuell ventilation)
  • Inbyggd akustiksensor för understödjande av PIR-sensortekniken i oöverskådliga och vinklade utrymmen
  • Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

Produktfilter

Nollställ alla filter
Monteringssätt
Monteringsplats
Detekteringsvinkel
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Kapslingsklass
Styrsystem