×
Compact

Manöverdon Compact

Manöverdonen i COMPACT-serien (DALI-switch) omvandlar digitala kommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter, t.ex. ljussystem, till kopplingsmanövrer. Då kan byggnadsinstallationerna i rummet styras bekvämt – belysning, värme och ventilation.

  • Modul för omvandling av busskommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter till kopplingssignaler
  • Närvaroberoende koppling av belysning och andra förbrukare (t.ex. värme och ventilation)

Produktfilter

Nollställ alla filter
Leveranstid från lager
Produktstatus
Monteringssätt
Monteringsplats
Kapslingsklass
Styrsystem