Produktfilter
Compact

Tillbehör Compact

Manöverdonen i COMPACT-serien (DALI-switch) omvandlar digitala kommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter, t.ex. ljussystem, till kopplingsmanövrer. Då kan byggnadsinstallationerna i rummet styras bekvämt – belysning, värme och ventilation.