×
Produktfilter
Compact

Tillbehör Compact

Manöverdonen i COMPACT-serien (DALI-switch) omvandlar digitala kommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter, t.ex. ljussystem, till kopplingsmanövrer. Då kan byggnadsinstallationerna i rummet styras bekvämt – belysning, värme och ventilation.

  • Möjliggör enkel integrering av 230 V-enheter i ELC- och DALI-automation
  • Modul för omvandling av busskommandon från ESYLUX DALI-närvarodetektorer och andra ESYLUX-ljusstyrenheter till kopplingssignaler
  • Närvaroberoende koppling av belysning och andra förbrukare (t.ex. värme och ventilation)