Klassrum

Bättre ljus för bättre betyg: klassrum

Utforska innehåll tillsammans, diskutera, göra efterforskningar – klassrummet är en av de viktigaste platserna för människan under många år. Här tas många avgörande steg mot en framgångsrik framtid. En intelligent belysning som alltid ger rätt ljus vid rätt tidpunkt, alltid är tillräckligt stark och ändå flimmer- och bländningsfri, skapar de perfekta förutsättningarna.

Exempel på lösning
EN PLUG AND PLAY-LÖSNING FÖR klassrum

Med Classroom-satserna erbjuder ESYLUX en förkonfigurerad systemlösning för klassrum med en standardstorlek på ca 60 m2. Lösningen förbättrar lärmiljön väsentligt: med hjälp av en uppiggande och koncentrationsfrämjande Human Centric Lighting, en dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering och en automatisk, närvaroberoende omkoppling av belysningen, som reducerar energiförbrukningen till ett minimum. Med knappen kan man när som helst manuellt åsidosätta och starta individuella scener. Dessutom är en tavelbelysning integrerad via DALI-omkopplaren och stängs av närvaroberoende om det behövs.

4 satser för rätt lösning

CLASSROOM-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC
EQ10129971


CLASSROOM-SET CELINE HCL 1200 LDP SO 8TW ELC
EQ10129988

CLASSROOM-SET CELINE HCL 625 DDP OP 8TW ELC
EQ10129964


CLASSROOM-SET CELINE HCL 1250 LDP SO 8TW ELC
EQ10129995


Classroom-sats 1 innehåller

Huvudbelysning
CELINE

Infällda takarmaturer
CELINE PNL 600 DDP OP 3500 8TW IP20 ELC
Beställningsnummer EQ10122040


Extrabelysning
Tavelbelysning

BOARDLIGHT WCL 1200 4200 840 IP20
Beställningsnummer EO10849817
BOARDLIGHT WALL ARM 700 WH
Beställningsnummer EO10849831


Belysningsstyrning
NÄRVARODETEKTOR + DALI-omkopplare + ELC SMARTDRIVER

Närvarodetektor PD-C360i/8 ELC
Beställningsnummer EP10427602
Närvarodetektor PD-C360i/24 ELC
Beställningsnummer EP10427619

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
Beställningsnummer EP10427480

SMARTDRIVER x4 TW ELC
Beställningsnummer EC10430572
SMARTDRIVER x8 TW ELC
Beställningsnummer EC10431036


Planeringsexempel

Rumsstorlek
60 m2

Belysning
12 x CELINE PNL 600 DDP OP 3500 8TW IP20 ELC
2 x tavelbelysningar

Automation
1 x SMARTDRIVER x4 TW ELC
1 x SMARTDRIVER x8 TW ELC
1 x närvarodetektor PD-C360i/8 ELC
1 x närvarodetektor PD-C360i/24 ELC
1 x DALI-omkopplare ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
1 x DALI-omkopplare


Variabla
ljusscener

Anpassa din rumsbelysning efter den individuella situationen med bara ett fingertryck.

More

God inomhusluft

Säkerställ enkelt ett optimalt rumsklimat med en behovsstyrd ventilation.

More

Komfortabel manövrering

Styr ljuset individuellt och flexibelt. Från en enkel knapp till appen.

More

Human centric lighting

Öka ditt välbefinnande genom biologiskt aktivt ljus på ett energieffektivt sätt.

More

Kontakt Sidebar -se

Kontakt Sidebar

KONTAKT-
UPPGIFTER

* Obligatoriska fält