Det är ESY att optimera förutsättningarna för inlärning

Intelligenta ljus- och automationslösningar för skolor

På utbildningsinstitutioner som skolor, universitet och förskolor vistas stora grupper i ett och samma rum under längre tid, och de behöver en behaglig miljö som främjar lärande. Man behöver nämligen trivas för att hjärnan ska kunna prestera. Belysningen påverkar humöret och koncentrationsförmågan på ett avgörande sätt. Men det går också åt mycket energi och syre vid inlärning, och då kan luften bli väldigt tunn. Därför är bästa möjliga kvalitet på ljuset och rumsluften oumbärlig när det gäller att skapa optimala förutsättningar för människor, deras motivation och utbildningsresultat.

SLÅ PÅ FULL KONCENTRATION I RUMMET

Beroende på utbildningstyp uppstår ytterligare krav på de enskilda lokalerna. I klassrum lönar det sig till exempel att ha individuella belysningsscener för undervisning framme vid katedern eller grupparbeten. Mindre barn behöver å andra sidan lekrum där ljuset stöder de aktiva faserna och vilopauserna.

DÄR MÅNGA MÄNNISKOR LÄR SIG TILLSAMMANS SKAPAR RÄTT BELYSNING OCH LUFT DE PERFEKTA FÖRUTSÄTTNINGARNA

Grupprum, klassrum, aula eller gymnastiksal: våra behovsstyrda automatiska lösningar för belysning och luft ger optimala förutsättningar för lärande i alla slags rum. Vi använder oss av biologiskt aktivt ljus, som efterhärmar dagsljusets dynamiska förlopp och som därför har en positiv påverkan på hormonhushållningen och dygnsrytmen. Det gör att barnen och ungdomarna förblir uppmärksamma och motiverade och kan fortsätta att prestera.

I dag måste offentliga inrättningar hushålla extra mycket med resurserna. Det här behovet uppfyller ESYLUX med särskilt förkonfigurerade satslösningar – till exempel för klassrum. De monteringsfärdiga satserna med sensor, armaturer, ELC-styrning, kablar och DALI-knappsats ger dig en energieffektiv ljushantering och bästa ljuskvalitet – en lösning som verkligen ger valuta för pengarna.

DINA FÖRDELAR I KORTHET

  1. Kompletta, förkonfigurerade och monteringsfärdiga lösningar
  2. Enkel, snabb och fördelaktig Plug and Play-installation
  3. Bästa ljuset tack vare energieffektiv SymbiLogic-teknik
  4. Dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering
  5. Energieffektiv närvaroberoende omkoppling
  6. Fördefinierade scener för olika undervisningssituationer
  7. Scenerna aktiveras enkelt med knappsatsen
  8. Energieffektiv LED-belysning som kräver mycket litet underhåll
  9. Framtidssäker teknik med 5 års garanti

More