Det är ESY att främja läkande processer

Intelligenta ljus- och automationslösningar för vårdinrättningar

Människor på vårdinrättningar kommer för det mesta knappt i kontakt med naturligt dagsljus på mycket lång tid. Det gör dem trötta, vilket påverkar återhämtningsprocessen. Patienter på sjukhus och rehabkliniker har dessutom mycket olika sömnbehov beroende på ålder och sjukdomstyp. En flexibel ljushantering och en behovsstyrd ventilation hjälper till att främja den läkande processen på ett optimalt sätt för varje enskild individ.
I vissa rum har ljuset helt andra funktioner. I ett mottagningsrum måste till exempel belysningen göra det lätt att se och samtidigt skapa en lugn och förtroendefull atmosfär.

I RUM SOM VÄRNAR HÄLSAN, ÄR OCKSÅ RÄTT LJUS- OCH LUFTKVALITET AVGÖRANDE

Delade rum, sjuksköterskerum eller undersökningsrum: ESYLUX kombinerar biologiskt aktivt ljus med behovsstyrd automation för ett trivsamt klimat som har en positiv effekt på tillfrisknandet. Human Centric Lighting har dynamiska, dagsljusliknande ljusstyrke- och färgförlopp som främjar hormonhushållningen och en naturlig dygnsrytm. Variabla, passande belysningsscener underlättar behandlingen.

STIMULERA KROPP OCH SJÄL
MED INTELLIGENTA AUTOMATIONS- OCH BELYSNINGSLÖSNINGAR

Den intelligenta synergin mellan automation och belysning är en vinst även ur ekonomisk synvinkel: till exempel tack vare förkonfigurerade, monteringsfärdiga satslösningar för sjukhusrum (Patient Room-sats), som ger bästa energieffektivitet och belysningskvalitet och ett fantastiskt mervärde.

DINA FÖRDELAR I KORTHET

  1. Kompletta, förkonfigurerade och monteringsfärdiga lösningar
  2. Enkel, snabb och fördelaktig Plug and Play-installation
  3. Hälsosamt, välgörande ljus med hjälp av SymbiLogic-teknik
  4. Dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering
  5. Naturlig färgåtergivning (CRI > 90) för optimala undersökningar
  6. Energieffektiv närvaroberoende omkoppling
  7. Fördefinierade scener för olika behandlingssituationer
  8. Scenerna aktiveras enkelt med knappsatsen
  9. Energieffektiv LED-belysning som kräver mycket litet underhåll
  10. Framtidssäker teknik med 5 års garanti