Aktuelles Land wechseln?
Omvändbara kontor

Förändring ALLTID välkommen: Omvändbara kontor

Situation

Omvändbara kontor kan anpassas snabbt och flexibelt enligt situation. Omkastbara kontor är, avseende sina dimensioner och inredning, planerade för skiftande aktiviteter. För att snabba ommöbleringar ska vara möjliga finns det bara få fasta väggar. Akustiskt skydd och rumbildande funktioner ersätter variabla rumindelningar eller skiljeväggar. Belysningen kan anpassas till användningen av rummet automatiskt, t.ex. genom ett skiljeväggsystem, eller alternativt kan det anpassas till de nya omständigheterna genom konfigurationsändring i appen.

Lösning

FLEXIBEL OMKOPPLING AV LJUSGRUPPERNA ENLIGT SITUATION

De intelligenta ESYLUX DALI-2 APC-närvarodetektorerna från serien COMPACT fångar upp omkopplingssignaler från flyttbara skiljeväggar och anpassar belysningen automatiskt till de förändrade rumsförhållandena. I det här fallet genom automatisk omkoppling av gruppernas belysning beroende på om skiljeväggen är öppen eller stängd. Vid andra rumsförändringar anpassas belysning till den nya användningen av rummet enkelt per app-konfiguration. Helt utan ändringar i hårdvaran eller ledningsdragningen. För maximal komfort kopplas ventilationen beroende på närvaro. 100 % ESY!

Omvändbara kontor

Användning

  • Flexibilitet genom automatisk omkoppling av grupper via skiljeväggskontakt
  • Stor variation och enkel hantering genom appkonfiguration på smartphone
  • Manuell överstyrning med knapptryck
  • Enkel aktivering av konfigurerade scener med knapptryck

Planeringsexempel

Rumsstorlek
76 m²

Belysning
16 x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
16 x DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

Automation
1 x PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
1 x PD-C 360/24 BMS DALI-2

Skapa beställningsförfrågan

  1. Placera helt enkelt de önskade artiklarna i erbjudandet nedan på din önskelista
  2. Klicka på listikonen i menyraden (bredvid sökfunktionen)
  3. Ange önskat antal artiklar
  4. Skicka din beställning

Använda produkter

Belysning
Automation

Hög
ljuskvalité

Dra nytta av fördelarna med den högsta ljuskvaliteten: varje arbetsdag, på varje arbetsplats, för varje visuell uppgift.

>>

Ekonomisk lönsamhet

Dra nytta av potentialen hos lägre investeringar, korta återbetalningstider och en bestående minskning av driftkostnaderna.

>>

Effektivitet
på kontoret

Dra nytta av besparingspotentialen hos en behovsstyrd automation av ljus och luft på kontoret.

>>