Aktuelles Land wechseln?
Gruppkontor

LJUSprestanda för bra resultat i team: Gruppkontor

Situation

Gemensam men ändå personlig och flexibel: Intensivt teamarbete ger snabbt bra resultat om det finns rum för personlighet och flexibilitet. Belysningen i ett gruppkontor bör å ena sidan både stödja koncentrerat arbete och tillåta personliga preferenser. Situationsanpassade ändringar kräver å andra sidan att belysningen kan anpassas till teammedlemmarnas individuella behov.

Lösning

PERSONLIG LJUSREGLERING I RUMSZONER MED SCENER

Ljusregleringen i gruppkontoret sker med DALI-2 APC- och DALI-2 BMS-närvarodetektorerna från serien COMPACT i rumszoner och tar hänsyn till användarnas individuella behov. Belysningen kan överstyras med vanliga knappar efter zon. Med konfigurerade scener skapas passande ljus för skiftande arbetssituationer via snabbåtkomst med knapp.

Gruppkontor

Användning

  • Individuell belysning i zoner med närvaro och dagsljusberoende konstantljusreglering  
  • Komfort genom enkel manuell överstyrning och aktivering av konfigurerade scener med knapptryck
  • Flexibel anpassning till skiftande användningssituationer genom konfiguration via ESY-appen

Planeringsexempel

Rumsstorlek
76 m²

Belysning
16 x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
16 x DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI

Automation
1 x PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
3 x PD-C 360/8 BMS DALI-2

Skapa beställningsförfrågan

  1. Placera helt enkelt de önskade artiklarna i erbjudandet nedan på din önskelista
  2. Klicka på listikonen i menyraden (bredvid sökfunktionen)
  3. Ange önskat antal artiklar
  4. Skicka din beställning

Använda produkter

Belysning
Automation

Hög
ljuskvalité

Dra nytta av fördelarna med den högsta ljuskvaliteten: varje arbetsdag, på varje arbetsplats, för varje visuell uppgift.

>>

Ekonomisk lönsamhet

Dra nytta av potentialen hos lägre investeringar, korta återbetalningstider och en bestående minskning av driftkostnaderna.

>>

Effektivitet
på kontoret

Dra nytta av besparingspotentialen hos en behovsstyrd automation av ljus och luft på kontoret.

>>