Gruppkontor

LJUSprestanda för bra resultat i team

Situation

Gemensam men ändå personlig och flexibel: Intensivt teamarbete ger snabbt bra resultat om det finns rum för personlighet och flexibilitet. Belysningen i ett gruppkontor bör å ena sidan både stödja koncentrerat arbete och tillåta personliga preferenser. Situationsanpassade ändringar kräver å andra sidan att belysningen kan anpassas till teammedlemmarnas individuella behov.

Lösning
PERSONLIG LJUSREGLERING I RUMSZONER MED svärmfunktion och scener

Ljusregleringen i gruppkontoret sker med DALI-2 APC- och DALI-2 BMS-närvarodetektorerna från serien COMPACT i rumszoner och tar hänsyn till användarnas individuella behov. Belysningen kan överstyras med vanliga knappar efter zon. Med konfigurerade scener skapas passande ljus för skiftande arbetssituationer via snabbåtkomst med knapp. För att undvika icke-belysta områden och se till att arbetsatmosfären alltid är behaglig, är ljusen sammankopplade till en svärm.

Användning

  • Individuell belysning i zoner med närvaro och dagsljusberoende konstantljusreglering  
  • Komfort genom enkel manuell överstyrning och aktivering av konfigurerade scener med knapptryck
  • Flexibel anpassning till skiftande användningssituationer genom konfiguration via ESY-appen

Planeringsexempel

Rumsstorlek
76 m2

Belysning
16 x CELINE DALI

Automation
1 x PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
3 x PD-C 360/8 BMS DALI-2

Använda produkter

Kontakt Sidebar -se

Kontakt Sidebar

KONTAKT-
UPPGIFTER

* Obligatoriska fält

Hög
ljuskvalité

Dra nytta av fördelarna med den högsta ljuskvaliteten: varje arbetsdag, på varje arbetsplats, för varje visuell uppgift.

More

Modernisera
och renovera

Gå enkelt över till intelligenta automations- och ljuslösningar på kontoret – även under löpande drift.

More

Ekonomisk lönsamhet

Dra nytta av potentialen hos lägre investeringar, korta återbetalningstider och en bestående minskning av driftkostnaderna.

More

Effektivitet
på kontoret

Dra nytta av besparingspotentialen hos en behovsstyrd automation av ljus och luft på kontoret.

More

Säkerhet
dygnet runt

Bidra till tillförlitlig orientering och säkerhet för dina medarbetare med hjälp av intelligenta ljuslösningar.

More

Skapa beställningsförfrågan

  1. Placera helt enkelt de önskade artiklarna i erbjudandet nedan på din önskelista
  2. Klicka på listikonen i menyraden (bredvid sökfunktionen)
  3. Ange önskat antal artiklar
  4. Skicka din förfrågan