att förbättra
arbetsrum är ESY

Intelligenta ljus- och automationslösningar för kontor

Oavsett vilket projekt, på vilken nivå eller vilket rum man arbetar i: Förutsättningen för långsiktig framgång på kontoret är genomtänkta strategier, effektiv användning av resurser och övertygande prestanda – precis som med de innovativa automatiserings- och ljuslösningarna från ESYLUX. De förhöjer livskvaliteten på arbetsplatsen, använder bara energi efter behov, där den behövs, och övertygar genom effektiva lösningar med lång livslängd. Och det är mycket enkelt. Det beror på att de anpassar sig efter alla krav, alltid är enkla att montera och gör den banbrytande tekniken så okomplicerad som möjligt för våra kunder och partners.

Grafik: Energibesparingspotentialen hos behovsstyrd byggnadsautomation (min./max.); källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. (ZVEI)/ universitetet i Biberach

Som ökar effektiviteten på kontoret på alla nivåer

Energi endast när den verkligen behövs – principen för behovsstyrd byggnadsautomation är lika enkel som den låter. Ledande på det området är vår intelligenta sensorteknik. Den ger inte bara hög automatiseringskomfort och ökad livskvalitet på arbetsplatsen, utan åstadkommer även en mycket energieffektiv drift för de enheter som styrs via den. Resultatet är å ena sidan större hållbarhet och ett skydd av naturliga resurser. Å andra sidan lönar sig steget mot modern teknik även för fastighetsförvaltare och investerare. En energieffektiv, behovsstyrd drift innebär nämligen en väsentlig minskning av energikostnaderna med snabbare återbetalning – inte bara för nybyggda hus.

Effektivitet och välbefinnande i samklang: SymbiLogic-teknik från ESYLUX

Den bästa arbetsbelysningen för människor är ett biologiskt aktivt ljus som liknar dagsljus. Det främjar välbefinnandet, koncentrationsförmågan och stabiliserar dygnsrytmen och ger en bättre, godare nattsömn, som gör en rustad för nästa dags utmaningar. Med SymbiLogic-teknik och användningen av intelligent sensorteknik förverkligar vi denna belysningsform, inte bara på ett mycket effektivt sätt, utan även ytterst energieffektivt!

More

Förstklassig ljuskvalitet för högsta visuella komfort

Den viktigaste grunden för varje ljuslösning är självaljuskvaliteten. Den är avgörande för om användaren på arbetsplatsen kan klara av sin visuella uppgift utan problem och utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Men det är även av avgörande betydelse för en optimal ljusatmosfär vid kundbesök eller i fikarum. Även ifråga om detta är den bästa måttstocken naturligt dagsljus. Vare sig det gäller färgåtergivning, flimmernivå eller färgkonsekvens – i ESYLUX ljuslaboratorium i Tyskland kontrollerar vi all vår belysning grundligt avseende kvaliteten.

Främja ett optimalt rumsklimat med energieffektiv styrning

Kvaliteten på rumsklimatet spelar en väsentlig roll på kontoret, när det gäller medarbetarnas välbefinnande och prestationsförmåga. Dålig luft påverkar inte bara hälsan, utan avspeglar sig även i humöret. ESYLUX erbjuder intelligenta lösningar, som automatiskt ger frisk luft och optimal rumstemperatur – och som samtidigt tar hänsyn till energieffektiv drift! Praktexemplet för detta: Multisensortekniken i ATMO närvarodetektor.

More

Styr individuellt – från digitalt till manuellt

En automatisering ger många fördelar. Men för ESYLUX är det aldrig ett måste, utan något som man kan välja: ESYLUX lösningar är även enkla att styra och konfigurera manuellt och kan anpassas enligt egna önskemål på plats. Ljussystemen i CELINE och NOVA Quadro-Sets kan till exempel styras med motsvarande utförande via ESY-App – och alltid med en enkel 230 V-strömbrytare. Det går till och med att starta enskilda scener med denna.

Orientering och säkerhet dygnet runt

Det är viktigt att ge människor en känsla av säkerhet på arbetsplatsen, inte bara i nödfall, utan även i andra situationer. Den innovativa ljushanteringen hos ESYLUX möjliggör därför lösningar för att automatiskt aktivera orienteringsljus i korridorer eller rum där inte så många befinner sig. De ger en behaglig miniminivå av belysning – vid behov även via nätkoppling. Om det skulle behövas ger vi även optimal belysning för utrymningsvägar och utrymningsvägsmärkning.