Aktuelles Land wechseln?

Simplify Complexity. ESY!
Intelligent Automation and Lighting Solutions

Ljusstyrning i flera rum i en kompakt design: Nu även med tidsfunktioner

Den nya närvarodetektorn DALI-2 COMPACT APC20

Med APC20 kan vi nu erbjuda en ny konfigurationsnivå för närvarodetektorer med en integrerad DALI-2-styrenhet. Detta möjliggör funktioner som justering av parametrar och funktioner efter veckodag och tid – och på mässan kommer vi även att presentera ett koncept för styrning med APC-detektorer för hela våningsplan.

APC-närvarodetektorer i COMPACT-serien kan styra upp till 16 belysningsgrupper i flera rum med hjälp av den integrerade DALI-2-styrenheten och är enkla att konfigurera med en smartphone!

  • Tidsfunktioner
  • Svärmfunktion
  • Central funktion
  • Standby-avstängning
  • Flexibel omkoppling av grupper
  • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering

Ett snabbt sätt att förbättra energieffektiviteten: Lättinstallerad sensorteknik till instegspris

Närvaro- och rörelsedetektorer i nya BASIC EXPRESS-serien

Höljet i ett stycke möjliggör snabb, infälld montering i undertak: Besök vår monter och upptäck en enkel introduktion till en intelligent, behovsstyrd belysningskontroll med nya BASIC EXPRESS-serien på instegsnivå.

I kombination med ett mycket attraktivt pris kan BASIC EXPRESS-serien förbättra energieffektiviteten och bekvämligheten där enkel funktionalitet är allt du behöver!

  • Teknik av hög kvalitet till introduktionspris
  • Snabb, infälld montering i innertak utan extra tillbehör
  • Diskret utseende tack vare infälld montering i innertaket
  • Nollgenomgångskoppling som skyddar reläet för LED-belysning