Sekretesspolicy/ansvarsfriskrivning

Informationsskyldighet enligt § 13 tyska telemedialagen

Det är viktigt för oss att din privata sfär hålls skyddad! När du använder vår webbplats samlas en del personliga uppgifter in, därför vill vi gärna informera om hur vi hanterar dessa uppgifter.

Insamling av data

ESYLUX förbinder sig att endast spara personuppgifter som är tillåtna enligt rättsliga bestämmelser. ESYLUX sparar personrelaterade data på vissa sidor (nyhetsbrev, inloggningsområde) för registrering och autentisering. På andra sidor förmedlas dina uppgifter enbart via e-post (kontaktformulär). Andra uppgifter som lagras av ESYLUX är till stor del den anslutningsinformation som sparas av webbservern. De omfattar bland annat åtkomstdatum, vilken sida eller fil som öppnas samt användarens webbläsarprogram och IP-adress. Övriga uppgifter används inte för att skaffa personlig information om användaren. Utöver detta sker även en viss vidarebearbetning och utvärdering av dessa uppgifter i anonymiserat skick, t.ex. för statistiska ändamål, problemlösning och för att fastställa försök till intrång. I de statistiska ändamålen ingår bl.a. en så kallad Clickstream-analys, som gör att ESYLUX kan undersöka användarbeteendet på webbsidorna.

Förmedling

Vi förmedlar inga personliga uppgifter till tredje part. Undantag från detta är förmedling av uppgifter som sker efter en berättigad anmodan från statlig myndighet eller från brottsbekämpande organ.

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra webbsidor är sammanställt med största omsorg. Som leverantör ansvarar vi enligt § 5 i tyska telemedialagen (allmän informationsskyldighet) för eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Däremot gäller att i de fall allmän lagstiftning kräver att viss information ska avlägsnas eller spärras från användning, har denna lagstiftning företräde. En sådan skyldighet föreligger dock först vid den tidpunkt då webbplatsens utgivare fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. När vi gjorts medvetna om en sådan lagöverträdelse kommer detta innehåll att omedelbart avlägsnas.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte utfästa någon garanti för detta främmande innehåll. För sådant innehåll bärs alltid ansvaret av respektive leverantör eller företag. När vi lägger till länkar till externa webbsidor gör vi en kontroll vid denna tidpunkt att det inte föreligger några möjliga lagöverträdelser. När länkarna lades till fanns inga tecken på lagstridigt innehåll. Det är dock inte möjligt att upprätthålla en konstant övervakning över innehållet på de länkade sidorna utan konkreta belägg för lagbrott. När vi gjorts medvetna om lagöverträdelser kommer dessa länkar att omedelbart avlägsnas.

Upphovsrätt

Utgivaren av denna webbplats har bemödat sig om att alltid ta hänsyn till upphovsrätten för tredje part och har använt sig av egenutvecklade och licensfria programvaror. Det innehåll och de arbeten på dessa sidor som framställts av utgivaren är underställda den tyska upphovsrättslagstiftningen. När bidrag från tredje part förekommer har detta tillkännagivits. Allt mångfaldigande samt all bearbetning, spridning och användning som sträcker sig utanför upphovsrätten kräver ett skriftligt medgivande från respektive författare resp. producent. Nedladdning och kopiering från denna webbplats får endast ske för privat och inte kommersiellt bruk.

Invändning mot reklam

De kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för plikten om utgivarinformation får inte användas av tredje part för utsändning av reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen efterfrågats. Webbplatsens utgivare förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder om ej begärd reklaminformation sänds ut, t.ex. via spam-post.

Dina rättigheter som användare

Enligt tyska dataskyddslagen §§ 34 och 35 har du som användare rätt att när som helst upplysningar om vilka uppgifter som finns lagrade om dig och för vilka ändamål de är lagrade. Dessutom kan du korrigera felaktiga uppgifter eller låta radera sådana uppgifter som har lagrats otillbörligt eller som inte längre behöver finnas lagrade. För att tillvarata denna rätt ber vi dig vända dig till vår dataskyddsadministratör via e-post till privacyesylux.com.

Analystjänster

Vår webbplats använder Piwik, en så kallad webbanalystjänst. Piwik använder så kallade ”kakor”, eller ”cookies”, som består av textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. För det ändamålet överförs användningsinformationen från kakorna (inklusive en förkortad version av din IP-adress) till vår server och sparas för användningsanalys, som används av oss för webbplatsoptimering. Din IP-adress ano­nym­iseras under den här pro­cessen, så att du som användare fortsätter att vara anonym för oss. Informationen från kakan om hur du använder webbplatsen förs inte vidare till tredje part. Du kan neka användningen av kakor genom inställningarna i webbläsaren, men om du gör det kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Om du inte vill god­kän­na att data från ditt be­sök spa­ras och ut­vär­de­ras, kan du säga nej till att in­for­ma­tion­en spa­ras och an­vänds med ett en­kelt mus­klick. Om du gör det spa­ras en så kall­ad ”opt-out-cookie” i din webb­läsare, och Piwik sam­lar inte in några sessions­data. Obs! När du raderar kakor tas även opt-out-cookien bort och måste aktiveras på nytt vid nästa besök.

Kommentar: