Aktuelles Land wechseln?

Förverkliga dina
visioner istället för
att bara drömma. ESY!

Gör karriär hos ESYLUX

ESYLUX ger med intelligenta automations- och ljuslösningar ökat välbefinnande och en optimal behovsstyrd energianvändning på kontor, i skolor och på vårdinrättningar. Som innovativt företag med egen forskning, utveckling och tillverkning i Ahrensburg vid Hamburg förbättrar vi kontinuerligt vår portfölj.  Vi växer dynamiskt i en internationell miljö. Om du vill stödja oss på ett engagerat sätt i vår roll som framgångsrik global aktör, erbjuder vi dig många intressanta karriärmöjligheter.

ESYLUX ger dig individuellt stöd och personliga utmaningar

Det som gäller för utvecklingen av framtida byggnadsteknik för rumsklimat och ljus har även högsta prioritet för våra medarbetare: Människan står alltid i centrum. Vi vet att bara motiverade medarbetare som får individuellt stöd utvecklar hela sin kreativitet och uppnår utmärkta resultat. I vårt familjeägda och entreprenörsmässigt ledda företag är respekt för varandra grunden till allt. Egna initiativ och exceptionella idéer är alltid välkomna hos oss. Vi erbjuder öppna hierarkier, målinriktad vidareutbildning, optimala arbetsvillkor och gemensamma fritidsaktiviteter i teamet. Ett gott arbetsklimat får man inte genom att trycka på en knapp, utan det är ett resultat av en levande företagskultur.

Lediga platser

På ESYLUX får du alltid en bra introduktion. Hos oss hittar alla en uppgift som passar dem optimalt, från tillfälligt anställda studenter till erfarna yrkespersoner. Framför allt om man brinner för våra mål och är beredd att delta i vår fortsatta framgångssaga med stor entusiasm.

Jobb Plats PDF

Lärlingsutbildning

Förbered dig på att trivas med praktiskt arbete

Vi erbjuder dig en lovande start på yrkeskarriären hos ESYLUX på två olika sätt. Under utbildningen skaffar du dig praktiska erfarenheter inom ditt drömjobb och utökar dessa genom sakkunskaper i yrkesutbildningen. Du kommer att få arbeta på olika avdelningar, och gärna med internationell räckvidd, om du så vill. Se fram emot en intressant inblick i vårt moderna företag, intensivt personligt stöd i ett familjärt team och ett spännande perspektiv för din framtid. 

Arbetande studerande och examensarbeten

Ge din akademiska karriär en rivstart

Befinner du dig redan i slutspurten av dina studier? Hos ESYLUX har blivande akademiker många möjligheter att som arbetande studenter skaffa sig de första praktiska erfarenheterna och bli ekonomiskt oberoende. Dessutom stödjer vi dig även gärna som motiverande samarbetspartner på vägen mot kandidatexamen, masterexamen eller examensarbetet.

Arbetande studenter

Som arbetande student kan du hos ESYLUX direkt komma in i arbetsmetoderna och arbeta med enskilda uppgifter eller i fasta projekt, som är anpassade till specialområden för dina studier och intressen. Du har möjlighet att välja mellan en regelbunden aktivitet med utbildningsstöd på deltid eller heltidsanställning under skollov. Hos oss har du naturligtvis alltid en egen arbetsplats till ditt förfogande och en fast kontaktperson.


Examensarbeten

Slutet på utbildningen är en mycket känslig fas för många. ESYLUX vill bistå dig under detta viktiga steg i din yrkesmässiga framtid och stödjer din kandidatexamen, masterexamen eller ditt examensarbete inom områdena forskning och utveckling, marknadsföring, kvalitet, personaladministration, försäljning, inköp och finans och ekonomisk styrning. Ansök därför i tid innan du börjar ditt examensarbete hos oss.

Praktik

Skaffa dig erfarenhet inom en bransch med framtid

Under din praktik hos ESYLUX lär du dig mer om många olika yrken och får därmed en intressant
inblick i en innovativ bransch och fascinerande produktvärldar. Vi lägger vikt vid att anpassa ditt arbete hos oss efter dina personliga intressen och din kompetens. Du har alltid stöd av en kontaktperson när det gäller frågor och önskemål.

Många praktikmöjligheter

Vi ser fram emot din insats i vårt företag vid skolpraktik, obligatorisk praktik på universitetet resp. yrkeshögskolan eller frivillig yrkespraktik under utbildningen. Även inom ramen för utbildning kan du fullgöra en praktik hos ESYLUX. Ansök nu!