Nytt > Human Centric Lighting
> Tidsstyrning
> Upp till 16 belysningsgrupper

Styr ljuset på ett framtidsorienterat och effektivt sätt. ESY!

In i framtiden med Dali-2

Om man vill styra ljuset på ett intelligent sätt på kontor, i skolor och på vårdinrättningar, kan man inte kringgå den internationella industristandarden DALI. Med individuell adressering och styrning av armaturer och armaturgrupper ger den oöverträffad flexibilitet. Samtidigt blir planeringen och installationen enklare jämfört med vanliga belysningsanläggningar, och konfigurationen kan ändras via programvara helt utan anpassning av maskinvaran.

Användning av enheter från olika tillverkare

Vidareutvecklingen mot DALI-2 har gjort att det nu dessutom går att använda enheter från olika tillverkare, så att man alltid kan kombinera de bästa enheterna. Förstahandsvalet för styrning: DALI-2-närvarodetektorer från ESYLUX. De ökar livskvaliteten och energieffektiviteten på alla arbetsplatser, rymmer en stor mängd funktioner i ett mycket kompakt format – och kan enkelt konfigureras med ESY-appen!

Därför har du nytta av DALI-2

 • Internationellt etablerad, öppen industristandard
 • Möjlighet att använda enheter från olika tillverkare
 • Individuell adressering och styrning:
 • Omkonfigurering via programvara utan maskinvaruanpassning
 • Dubbelriktad kommunikation med statusåterkoppling
   
 • Pålitlig busskommunikation med kollisionsdetektering
 • Kan användas som undersystem (t.ex. med KNX)
 • Optimal dimmerfunktion för LED-belysning
 • Installationen kräver mindre material och arbete

ESYLUX-lösningarna för DALI-2 och DALI

Intelligenta och effektiva

 1. Optimala ljusförhållanden med maximal energieffektivitet med hjälp av SymbiLogic-teknik eller konstantljusreglering
 2. Styrning i flera rum av upp till 16 grupper med många konfigureringsmöjligheter
 3. Enkel manuell överstyrning med hjälp av knappingångar
 4. Energieffektiv omkoppling tack vare en extra utgång
 5. Styrning efter veckodag och klockslag (t.ex. orienteringsljus, nattläge)
 6. Knappstyrda specialfunktioner (t.ex. central, larmfunktioner)

Styrning i flera rum

APC-närvarodetektor med integrerad styrenhet

APC-närvarodetektorerna (APC: Application Controller) är de intelligenta DALI-2 enheterna från ESYLUX: De kombinerar styrenhet, busspänningsförsörjning, multisensor och knappingångar och möjliggör oberoende styrning av upp till 16 grupper utan centrala belysningssystem. 

Eftersom komponenterna koncentrerats i ett enda hölje blir dessutom planeringen och installationen enklare. Ett flertal expansionssteg ger en mängd funktioner för större bekvämlighet och energieffektivitet.

Kompakta prestanda

 • Integrerad DALI-styrenhet och DALI-busspänningsförsörjning (250 mA)
 • Passiv infraröd sensorteknik för närvarodetektion och ljussensorteknik
 • Integrerad utgång för VVK eller extrabelysning (16 A-relä, potentialfritt)
 • Snabb montering i undertak utan extratillbehör med standardborr (Ø 68 mm)
 • Bevakningsområden på Ø 8, 24 och 32 m
 • Dubbelriktad kommunikation via integrerad Bluetooth-modul
 • 4 ingångar för konventionella knappar (potentialbundna): befintliga 230 V-knappar kan användas direkt, inga DALI-2-knappar behövs!

BMS-närvarodetektorer som ingångsenheter

BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) är ett komplement till APC-närvarodetektorn (APC: Application Controller) i en anläggning eftersom den bara registrerar närvaro och mäter ljusstyrka i sin egen del av rummet.

Med hjälp av integrerad närvaro- och ljussensorteknik samt extra knappingångar tillhandahåller BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) den information som behövs från alla områden och skapar på så sätt ett underlag för individuell styrning av alla 16 grupper. Designvarianterna i serierna COMPACT, FLAT och COMPACT MINI utgör lösningar för olika estetiska krav.

Funktionsfördelar för varje zon

APC-närvarodetektorerna erbjuder dessutom en mängd innovativa styrningsfunktioner. Några exempel är larmfunktioner, centralfunktioner och en energieffektiv strömavstängning för DALI-drivenheter.

Svärmfunktion, orienteringsljus, tidsstyrt nattläge: användarna får en individuell ljusstyrning i alla områden av byggnaden. APC-närvarodetektorerna (APC: Application Controller) i kombination med BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) gör det möjligt att skapa intelligenta belysningsgrupper i alla sektioner, och den stora mängden funktioner gör att du kan få en behovsanpassad belysning i alla rumszoner.

I planeringsexemplet styr APC-närvarodetektorn 13 grupper inom en byggnadssektion (upp till 16 grupper är möjliga).

Framträdande funktion: flexibelt gruppbyte

Enkelt att anpassa efter varierande rumsanvändning

Moderna rumskoncept är ofta framtagna för växlande användning av vissa områden utifrån olika användningssituationer. De decentraliserat styrda DALI-2-lösningarna från ESYLUX kan konfigureras optimalt för det här ändamålet.
Armaturerna inom ett område tilldelas då flera grupper samtidigt. Beroende på situation aktiverar sedan en av upp till tre brytare – som är anslutna till knappingångarna i APC- eller BMS-närvarodetektorer – olika gruppscenarier. Den utlösande faktorn kan vara en ljusströmbrytare eller att en skiljevägg öppnas eller stängs. En fördel gentemot DALI-scener är att ljusregleringen då inte stoppas utan helt enkelt fortsätter på ett energieffektivt sätt.

Gruppbyte scenario 1:
Skiljeväggen stängd

En stängd skiljevägg delar i scenario 1 in rummet i två halvor. Armaturerna i de båda rumshalvorna är tilldelade olika grupper. Närvarodetektorerna ger individuell ljusreglering inom de båda grupperna.

Gruppbyte scenario 2:
Skiljeväggen öppen

Samtliga armaturer och närvarodetektorer i rummet är dessutom tilldelade den ännu inaktiva grupp 3 i scenario 1. När skiljeväggen öppnas aktiveras grupp 3 via närvarodetektorns knappingång, samtidigt som de tidigare grupperna 1 och 2 avaktiveras. Resultatet: En enhetlig och harmonisk ljusreglering i hela rummet.

Smart inmatning på alla plan

Centralstyrda överordnade system kan också dra nytta av BMS-närvarodetektorernas kvalitetssensorer. Även av de eleganta designvarianterna!

Stora, moderna kontorsbyggnader satsar ofta på centralstyrda  överordnade system. BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) från ESYLUX med beprövad kvalitetssensorteknik är även här förstahandsvalet och förser tillförlitligt styrenheten med all viktig information. För estetiska inomhusmiljöer har man dessutom nytta av varianterna i serierna FLAT och COMPACT MINI.

Översikt över BMS-närvarodetektorerna

 • Lätta att integrera som ingångsenheter i överordnade system från tredjepartstillverkare som Beckhoff, Wago eller Helvar (router 950)
 • Integrerad närvaro- och ljussensorteknik
 • Kompakt, flat och extra liten design
 • Potentialfria ingångar för konventionella knappar (2 st. COMPACT, 1 st. FLAT)
 • Bevakningsområden på Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI) eller på Ø 8, 24 och 32 m (COMPACT)

Enkelt med DALI: Broadcast

Som lösningar för ett rum erbjuder ESYLUX alternativet närvarodetektor med Broadcast-drift. På så sätt blir det enkelt att börja använda DALI-teknik utan adressering.

När befintliga byggnader ska moderniseras på ett energieffektivt sätt går de projektansvariga ibland igenom byggnaderna rum för rum. ESYLUX-lösningar med DALI-Broadcast har de rätta sensorerna för det.

De kräver ingen adressering och kan användas på en gång med fabriksinställningarna. Tillsammans med DUO-DALI-närvarodetektorerna i COMPACT-serien erbjuder de lösningar med två ljuskanaler och energieffektiv förskjutning.

Användningsexempel klassrum

En förskjutning mellan de båda ljuskanalerna ger optimala ljusförhållanden vid konstantljusreglering av armaturer nära och långt ifrån fönstren och förbättrar energieffektiviteten.

Framtidssäkrat DALI-2 till DALI

Tack vare sin framtidssäkring kan DALI-2 reglerdon också känna igen och tolka DALI-kommandon. Det gör att ESYLUX DALI-Broadcast-detektorer kan användas även i en belysningsanläggning med DALI-2-armaturer och -reglerdon. DALI-2-reglerdonen kan utan problem tolka och utföra detektorernas DALI-kommandon.

Närvarodetektor med 2 Broadcast-kanaler

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Reglering av två armaturserier i olika nivåer
 • Integrerad busspänningsförsörjning för upp till 25 reglerdon per ljuskanal
 • Orienteringsljus
 • Upp till två extra kopplingskanaler med DALI-manöverdon som tillbehör
 • Två knappingångar för manuell styrning
 • Temporär överstyrning via fjärrkontroll
 • Klar att använda direkt med fabriksinställningarna
 • Låg energiförbrukning

Närvarodetektor med 1 Broadcast-kanal

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Upp till två extra kopplingskanaler med DALI-manöverdon som tillbehör
 • Knappingång för manuell styrning
 • Temporär överstyrning via fjärrkontroll
 • Orienteringsljus
 • Klar att använda direkt med fabriksinställningarna
 • Busspänningsförsörjning som tillbehör

DALI-Switch med 2 kopplingsutgångar

ESYLUX-DALI-Switch kompletterar alla Broadcast-närvarodetektorer med upp till två kopplingskanaler (bildskärmar, interaktiva tavlor, detaljbelysning eller VVK). Belysning och manöverdon kan arbeta med hel- eller halvautomatisk drift.

Projektet alltid till hands

Med ESY-appen är det inte bara enkelt att konfigurera och ställa in parametrar för DALI-2-lösningarna från ESYLUX. Med den har installatörer och projektörer alltid det egna projektbiblioteket med sig. Vid behov kan du skapa projekten bekvämt på kontoret och senare föra över konfigurationen på byggnadsplatsen. En projektrapport som PDF-dokument kan till exempel användas som kravspecifikation.

ESY-App: Smidig konfigurering, mobil hantering, dokumentering

 • Skapa enkelt ett projekt med individuell beskrivning
 • Upp till 64 våningsplan med upp till 64 rum och 64 enheter per rum
 • Välj produkter och ställ in parametrar med några få klick
 • Spara projektet automatiskt med alla inställningar
 • Skicka och skriv ut projektdokumentationen som PDF-dokument

Med ESY-appen har du alltid tillgång till ditt projektbibliotek! Du kan även skapa projekt bekvämt på kontoret. Sedan överför du enkelt konfigurationen på byggnadsplatsen.

Genomförda konfigurationer kan hämtas och anpassas individuellt.

Projektdokumentationen sammanställs i en PDF-rapport som du kan skicka och vid behov även skriva ut.