Aktuelles Land wechseln?
Nytt COMPACT APC20-närvarodetektor
med tidsfunktioner och mycket mer!

Styr ljuset på ett framtidsorienterat
och effektivt sätt. ESY!
DALI-2 och DALI-belysningskontroll med ESYLUX närvarodetektorer

In i framtiden med Dali-2

Om man vill styra ljuset på ett intelligent sätt på kontor, i skolor och på vårdinrättningar, kan man inte kringgå den internationella industristandarden DALI. Med individuell adressering och styrning av armaturer och armaturgrupper ger den oöverträffad flexibilitet. Samtidigt blir planeringen och installationen enklare jämfört med vanliga belysningsanläggningar, och konfigurationen kan ändras via programvara helt utan anpassning av maskinvaran.

Användning av enheter från olika tillverkare

Vidareutvecklingen mot DALI-2 har gjort att det nu dessutom går att använda enheter från olika tillverkare, så att man alltid kan kombinera de bästa enheterna. Förstahandsvalet för styrning: DALI-2-närvarodetektorer från ESYLUX. De ökar livskvaliteten och energieffektiviteten på alla arbetsplatser, rymmer en stor mängd funktioner i ett mycket kompakt format – och kan enkelt konfigureras med ESY-appen!

Därför har du nytta av DALI-2

 • Internationellt etablerad, öppen industristandard
 • Möjlighet att använda enheter från olika tillverkare
 • Individuell adressering och styrning:
 • Omkonfigurering via programvara utan maskinvaruanpassning
 • Dubbelriktad kommunikation med statusåterkoppling
 • Pålitlig busskommunikation med kollisionsdetektering
 • Kan användas som undersystem (t.ex. med KNX)
 • Optimal dimmerfunktion för LED-belysning
 • Installationen kräver mindre material och arbete

ESYLUX-lösningarna för DALI-2 och DALI

1. Decentraliserad styrning av flera rum med DALI-2: APC och BMS

APC-närvarodetektorer med integrerad styrenhet och BMS-närvarodetektor som ingångsenheter: Individuell styrning av upp till 16 grupper.

 • Intelligenta och effektiva
 • Funktionsfördelar för varje zon
 • Konfigurering via smartphone

>>

2. Central byggnadsstyrning med DALI-2: BMS

BMS-närvarodetektorerna har kvalitetssensorer som gör att de även kan användas som ingångsenheter i centraliserade överordnade system.

 • Lätta att integrera i system, t.ex. från Beckhoff, Wago eller Helvar (router 950)
 • Potentialfria ingångar för konventionella knappar

>>

3. Styrning av
ett rum med
DALI-Broadcast

ESYLUX-närvarodetektorer med enkel Broadcast-drift är den bästa lösningen för styrning av ett rum.

 • DALI-Broadcast (utan adressering)
 • Kan användas på en gång med fabriksinställningarna
 • Styr även DALI-2-reglerdon

>>

1. Decentraliserad styrning av flera rum med DALI-2: APC och BMS

Intelligenta och effektiva

 1. Optimala ljusförhållanden med maximal energieffektivitet med hjälp av SymbiLogic-teknik eller konstantljusreglering
 2. Styrning i flera rum av upp till 16 grupper med många konfigureringsmöjligheter
 3. Enkel manuell överstyrning med hjälp av knappingångar
 4. Energieffektiv omkoppling tack vare en extra utgång
 5. Styrning efter veckodag och klockslag (t.ex. orienteringsljus, nattläge)
 6. Knappstyrda specialfunktioner (t.ex. central, larmfunktioner)

Styrning i flera rum

APC-närvarodetektorer (APC: Application Controller) fungerar som intelligenta elcentraler i DALI-2-lösningar från ESYLUX: De har en integrerad DALI-2-styrenhet som möjliggör decentraliserad styrning i flera rum av upp till 16 grupper – helt utan behov av ett komplext system för byggnadsautomation.

BMS-närvarodetektorer (BMS: Building Management System) kompletterar APC-närvarodetektorerna i systemet genom att fungera som ingångsenheter.

APC-närvarodetektor med integrerad styrenhet

Med en styrenhet, strömförsörjning, multisensorteknik och knappingångar kombinerar APC-närvarodetektorer från ESYLUX de viktigaste DALI-2-enhetsklasserna i ett enda kompakt hölje. Detta förenklar både planering och montering.

Hela systemet kan enkelt konfigureras via en smartphone. Med APC-närvarodetektorernas Bluetooth-modul kan viktiga parametrar avläsas med dubbelriktad kommunikation.

APC-närvarodetektorerna har en rad konfigurationsalternativ som passar olika krav.

Kompakta prestanda

 • Integrerad DALI-styrenhet och DALI-busspänningsförsörjning (250 mA)
 • Passiv infraröd sensorteknik för närvarodetektion och ljussensorteknik
 • Integrerad utgång för VVK eller extrabelysning (16 A-relä, potentialfritt)
 • Snabb montering i undertak utan extratillbehör med standardborr (Ø 68 mm)
 • Bevakningsområden på Ø 8, 24 och 32 m
 • Dubbelriktad kommunikation via integrerad Bluetooth-modul
 • 4 ingångar för konventionella knappar (potentialbundna): befintliga 230 V-knappar kan användas direkt, inga DALI-2-knappar behövs!
COMPACT APC10-närvarodetektor
COMPACT APC20-närvarodetektor

BMS-närvarodetektorer som ingångsenheter

BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) är ett komplement till APC-närvarodetektorn (APC: Application Controller) i en anläggning eftersom den bara registrerar närvaro och mäter ljusstyrka i sin egen del av rummet.

Med hjälp av integrerade närvaro- och ljussensorer tillsammans med extra knappingångar (tillval) skickar BMS-närvarodetektorerna den information som krävs från respektive rumszoner till APC-närvarodetektorn. Denna kommunikation utgör grunden för den individuella styrningen av alla 16 grupper.

Designvarianterna från COMPACT-, FLAT- och COMPACT MINI-serierna erbjuder lösningar för en mängd olika estetiska krav.

BMS-närvarodetektor
COMPACT-serien

 • Integrerad närvaro- och ljussensorteknik
 • Tvådelat hölje för enkel installation
 • 2 potentialfria ingångar för konventionella knappar
 • Bevakningsområden på Ø 8, 24 eller 32 m

>>

BMS-närvarodetektor
FLAT-Serien

 • Integrerad närvaro- och ljussensorteknik
 • Flat, elegant design (rund eller kvadratisk)
 • 1 potentialfri ingång för konventionella knappar
 • Bevakningsområde på Ø 8 m

>>

BMS-närvarodetektor
COMPACT MINI-serien

 • Integrerad närvaro- och ljussensorteknik
 • Extra litet format för diskret drift
 • Bevakningsområde på Ø 8 m

>>

Funktionsfördelar för varje zon

För modern, energieffektiv belysningshantering erbjuder de olika konfigurationerna av APC-närvarodetektorerna ett brett spektrum av innovativa styrfunktioner. Detta inkluderar orienteringsljus, en svärmfunktion och flexibel omkoppling av grupper.

Höjdpunkt funktion 1: Flexibel omkoppling av grupper

Höjdpunkt funktion 1:
Flexibel omkoppling av grupper

Syftet med vissa områden i moderna rum kan förändras. Genom flexibel omkoppling av grupper kan systemet reagera efter behov.

För att göra detta tilldelas armaturer och ingångsenheter inom ett område flera grupper åt gången. En av upp till tre brytare, anslutna till en knappingång på detektorerna, aktiverar lämpligt gruppscenario beroende på situationen. Möjliga utlösare är en ljusbrytare, öppna och stänga skiljeväggar och en dag i veckan/tid på dagen.

Gruppbyte scenario 1:
Skiljeväggen stängd

En stängd skiljevägg delar i scenario 1 in rummet i två halvor. Armaturerna i de båda rumshalvorna är tilldelade olika grupper. Närvarodetektorerna ger individuell ljusreglering inom de båda grupperna.

Gruppbyte scenario 2:
Skiljeväggen öppen

Samtliga armaturer och närvarodetektorer i rummet är dessutom tilldelade den ännu inaktiva grupp 3 i scenario 1. När skiljeväggen öppnas aktiveras grupp 3 via närvarodetektorns knappingång, samtidigt som de tidigare grupperna 1 och 2 avaktiveras. Resultatet: En enhetlig och harmonisk ljusreglering i hela rummet.

Höjdpunkt funktion 2: Svärmfunktion

Höjdpunkt funktion 2:
Svärmfunktion

Att arbeta ensam i ett kontor med öppen planlösning kan ofta innebära att arbeta i en isolerad ljuspool. De flesta tycker att det är obehagligt och den höga kontrasten i ljusstyrka kan orsaka ögontrötthet.

Svärmfunktionen motverkar detta genom att belysningen i tomma utrymmen dimras till en bekväm grundläggande belysning. APC-närvarodetektorn stänger endast av belysningen helt när den sista personen har lämnat kontoret.

Ytterligare systemkomponenter

Knappingångarna på APC- och BMS-närvarodetektorerna kan anslutas till kommersiellt tillgängliga 230 V-tryckknappar eller DALI-2-flerfunktionstryckknappar från ESYLUX. Detta möjliggör bekväm överstyrning av automationen.

2. Central byggnadsstyrning med DALI-2: BMS

Smart inmatning på alla plan

Centralstyrda överordnade system kan också dra nytta av BMS-närvarodetektorernas kvalitetssensorer. Även av de eleganta designvarianterna!

Stora, moderna kontorsbyggnader satsar ofta på centralstyrda  överordnade system. BMS-närvarodetektorerna (BMS: Building Management System) från ESYLUX med beprövad kvalitetssensorteknik är även här förstahandsvalet och förser tillförlitligt styrenheten med all viktig information. För estetiska inomhusmiljöer har man dessutom nytta av varianterna i serierna FLAT och COMPACT MINI.

Översikt över BMS-närvarodetektorerna

 • Lätta att integrera som ingångsenheter i överordnade system från tredjepartstillverkare som Beckhoff, Wago eller Helvar (router 950)
 • Integrerad närvaro- och ljussensorteknik
 • Kompakt, flat och extra liten design
 • Potentialfria ingångar för konventionella knappar (2 st. COMPACT, 1 st. FLAT)
 • Bevakningsområden på Ø 8 m (FLAT, COMPACT MINI) eller på Ø 8, 24 och 32 m (COMPACT)
BMS-närvarodetektorer i COMPACT-serien
BMS-närvarodetektorer i FLAT-serien
BMS-närvarodetektorer i COMPACT MINI-serien

3. Styrning av ett rum med DALI-Broadcast

Enkelt med DALI: Broadcast

Som lösningar för ett rum erbjuder ESYLUX alternativet närvarodetektor med Broadcast-drift. På så sätt blir det enkelt att börja använda DALI-teknik utan adressering.

När befintliga byggnader ska moderniseras på ett energieffektivt sätt går de projektansvariga ibland igenom byggnaderna rum för rum. ESYLUX-lösningar med DALI-Broadcast har de rätta sensorerna för det.

De kräver ingen adressering och kan användas på en gång med fabriksinställningarna. Tillsammans med DUO-DALI-närvarodetektorerna i COMPACT-serien erbjuder de lösningar med två ljuskanaler och energieffektiv förskjutning.

Användningsexempel klassrum

En förskjutning mellan de båda ljuskanalerna ger optimala ljusförhållanden vid konstantljusreglering av armaturer nära och långt ifrån fönstren och förbättrar energieffektiviteten.

Framtidssäkrat DALI-2 till DALI

Tack vare sin framtidssäkring kan DALI-2 reglerdon också känna igen och tolka DALI-kommandon. Det gör att ESYLUX DALI-Broadcast-detektorer kan användas även i en belysningsanläggning med DALI-2-armaturer och -reglerdon. DALI-2-reglerdonen kan utan problem tolka och utföra detektorernas DALI-kommandon.

Närvarodetektor med 2 Broadcast-kanaler

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Reglering av två armaturserier i olika nivåer
 • Integrerad busspänningsförsörjning för upp till 25 reglerdon per ljuskanal
 • Orienteringsljus
 • Upp till två extra kopplingskanaler med DALI-manöverdon som tillbehör
 • Två knappingångar för manuell styrning
 • Temporär överstyrning via fjärrkontroll
 • Klar att använda direkt med fabriksinställningarna
 • Låg energiförbrukning
DALI-närvarodetektor med 2 Broadcast-kanaler

Närvarodetektor med 1 Broadcast-kanal

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Upp till två extra kopplingskanaler med DALI-manöverdon som tillbehör
 • Knappingång för manuell styrning
 • Temporär överstyrning via fjärrkontroll
 • Orienteringsljus
 • Klar att använda direkt med fabriksinställningarna
 • Busspänningsförsörjning som tillbehör

ESYLUX-manöverdon för DALI-broadcast

 • ESYLUX-DALI-Switch kompletterar alla Broadcast-närvarodetektorer med upp till två kopplingskanaler (bildskärmar, interaktiva tavlor, detaljbelysning eller VVK).
 • Belysning och manöverdon kan arbeta med hel- eller halvautomatisk drift.

Projektet alltid till hands

Med ESY-appen är det inte bara enkelt att konfigurera och ställa in parametrar för DALI-2-lösningarna från ESYLUX. Med den har installatörer och projektörer alltid det egna projektbiblioteket med sig. Vid behov kan du skapa projekten bekvämt på kontoret och senare föra över konfigurationen på byggnadsplatsen. En projektrapport som PDF-dokument kan till exempel användas som kravspecifikation.

Med ESY-Pen
för infrarött

För automations- och ljuslösningar från ESYLUX utan integrerad Bluetooth-modul (t.ex. DALI-Broadcast-närvarodetektorer) behöver du för överföringen av parametrar även en ESY-Pen som brygga till den infraröda sensortekniken.

>>

ESY-App: Smidig konfigurering, mobil hantering, dokumentering

 • Skapa enkelt ett projekt med individuell beskrivning
 • Upp till 64 våningsplan med upp till 64 rum och 64 enheter per rum
 • Välj produkter och ställ in parametrar med några få klick
 • Spara projektet automatiskt med alla inställningar
 • Skicka och skriv ut projektdokumentationen som PDF-dokument

Med ESY-appen har du alltid tillgång till ditt projektbibliotek! Du kan även skapa projekt bekvämt på kontoret. Sedan överför du enkelt konfigurationen på byggnadsplatsen.

Genomförda konfigurationer kan hämtas och anpassas individuellt.

Projektdokumentationen sammanställs i en PDF-rapport som du kan skicka och vid behov även skriva ut.