Aktuelles Land wechseln?

Intelligent
belysning är ESY

Intelligent synergi mellan automation och ljus

Vi är övertygade om att den bästa belysningen för människor kan uppnås endast genom samspel mellan hög belysningskvalitet och behovsbaserad, sensorbaserad belysningshantering. ESYLUX kombinerar därför sin belysning med intelligenta sensorer som automatiskt skapar den rätta ljusmiljön hela tiden. Och som dessutom stänger av ljuset automatiskt när ingen är närvarande. För högre livskvalitet, bättre ekonomi och hållbar energieffektivitet på alla arbetsplatser.

Sensorstyrt ljus

Kombinationen modern LED-belysning och sensorbaserad styrning möjliggör besparingar på mer än 70 % i energikostnader. En investering med snabb amortering – och samtidigt hög automationskomfort för användarna.

Modern LED-teknik

Oavsett flimmerfaktor eller färgåtergivning: LED-belysning från ESYLUX överstiger ofta betydligt de gällande minimikraven. Till exempel vid färgåtergivning:

 • Vi använder alla 15 CRI-testfärger, inte bara de 8 som krävs
 • Dessutom mäter vi med färgkvalitetsskalan CQS

Optimera LED-livslängden

Den behovsstyrda omkopplingen utnyttjar den långa, förväntade livslängden hos LED-belysningen på ett optimalt och tillförlitligt sätt. Kombinationen LED-belysning och sensorbaserad automation är därför också en hållbar investering för framtiden.

Människan står alltid i centrum

Den intelligenta belysningen från ESYLUX anpassar sig automatiskt till olika situationer och tider och förbättrar därmed livskvaliteten på arbetsplatsen på ett hållbart sätt. Våra lösningar för kontor, skolor och vårdinrättningar erbjuder omfattande funktioner.

Energieffektiv Human Centric Lighting

Det bästa ljuset för människor är det naturliga dagsljuset. SymbiLogic-tekniken från ESYLUX skapar därför belysning som liknar dagsljus inomhus och förbättrar därmed vitalitet, välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen. Samtidigt säkerställer tekniken en energieffektiv användning med närvaro- och dagsljusberoende adaptiv HCL-ljusreglering.

Scenstyrning

Beroende på situationen vill användaren ibland överstyra automatiseringen. I belysningssystem med ESYLUX Light Control och DALI 2-system kan det göras med individuella scener, som enkelt hämtas med en 230 V-knapp.

Svärmfunktion

Ett exempel på mer komfort i flerpersonskontor är svärmfunktionen i ELC-ljussystemen och DALI-2-lösningarna: Det skapar ett dämpat ljus i de oanvända zonerna, vilket förhindrar uppkomsten av isolerade ljusöar och är därför också mer tilltalande för ögat. Först när den sista personen har lämnat rummet släcks all belysning.

Fler funktionsexempel på den intelligenta styrningen hos ESYLUX:

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Ljusreglering med förskjutning
 • Tidsfunktioner
 • Efterbelysning
 • Orienteringsljus
 • Flersensorisk styrning av ventilation, luftkonditionering och uppvärmning
 • Flexibelt byte av grupper
 • Nattbelysning
 • Strömavstängning av DALI-drivenheter

Human Centric Lighting
via plug-and-play

Belysningssystem med ESYLUX Light Control (ELC) skapar inte bara en perfekt synergi mellan automation och ljus genom kombinationen av närvarodetektorer, takbelysning, styrenheter och ledningar. De imponerar framför allt med:

 • Enkel, felsäker installation, gruppering, skalning och sammankoppling via plug-and-play
 • Omfattande funktionsfördelar med SymbiLogic-teknik
 • Bäst förhållande mellan pris och prestanda

More

Mobil projektledning

Med ESY-App kan du inte bara enkelt parametrera och konfigurera fjärrstyrda belysningslösningar direkt via Bluetooth eller med ESY-Pen. Du har också alltid ditt eget projektbibliotek med dig: För upp till 64 enheter per rum på upp till 64 våningar med upp till 64 rum vardera – inklusive en projektrapport som exporterbart PDF-dokument.

Nyckelfärdiga lösningar

Ljuskvaliteten och ljusstyrkan i serien CELINE-2 kan också integreras utanför ELC-belysningssystemen via plug-and-play. Insticksbara drivrutinsuppsättningar som tillbehör möjliggör enkel integrering av infälld takbelysning i konventionella belysningssystem – med Tunable White om det behövs!

Praktisk integration

ESYLUX-belysning med integrerade sensorer gör planering och installation ännu enklare. Dessutom omfattar vår portfölj också varianter med en extra integrerad busspänningsförsörjning. Till exempel downlights i serien ELSA-2.

Intelligent sammankoppling
av utomhusbelysningen

Utomhus gäller framför allt säkerhet, orientering och energieffektiv drift. Robust ALVA-pollare skapar en intelligent synergi mellan automation och ljus: Med integrerad DALI-rörelsedetektor och valfri integrerad busspänningsförsörjning går det att styra en hel belysningsgrupp vid behov – och därmed även minska ljusföroreningarna på natten.