Human centric 
lighting är ESY

Symbilogic – esylux-tekniken för 
energieffektiv human centric lighting

Ett biologiskt aktivt ljus simulerar centrala egenskaper och det naturliga dagsljusets dynamiska förlopp och förbättrar på så sätt i stor utsträckning livskvaliteten på arbetsplatsen. Med SymbiLogic har ESYLUX utvecklat en teknik som dessutom tillämpar denna moderna belysningsform på ett extra energisnålt sätt med hjälp av en intelligent sensorteknik.

Källa: Rapporten ”Quantified benefits of Human Centric Lighting” av ZVEI/LightingEurope/A.T. Kearney, april 2015

Det naturliga dagsljuset är det ideala ljuset för människor. Samspelet mellan sol och blå himmel och förändringar av ljusstyrka och ljusfärg under dagens lopp har en omfattande och enormt positiv inverkan på hormonbalansen. Men tyvärr får människor nuförtiden knappt något dagsljus – eftersom man för det mesta vistas inomhus.

Belysning för ökad vitalitet, högre koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande.

Ett biologiskt aktivt ljus, även kallat Human Centric Lighting, löser detta problem. Det ger ett dagsljusliknande ljus, vars dynamiska förlopp inomhus har samma positiva effekter: Precis som ute i naturen förbättrar ett ljust, kallt vitt ljus på dagen vitaliteten och välbefinnandet, och människor kan då koncentrera sig bättre och gör färre fel. Mörkare, varmvitt ljus som från den nedgående kvällssolen ger däremot avkoppling och gör att man blir lugn. Dessutom stabiliserar ett biologiskt aktivt ljus dygnsrytmen för människor – och ger en bättre, godare nattsömn.

Human Centric Lighting ger en dagsljusliknande belysning – ett ljus som den moderna människan inomhus annars i stort sett skulle gå miste om.

Symbilogic – biologiskt aktiv och maximalt energieffektiv

SymbiLogic-tekniken från ESYLUX kombinerar perfekt det bästa ljuset för människan och fördelarna med intelligent styrning. Den genererar ett biologiskt aktivt ljus, vars förlopp är särskilt optimerat för användning på kontor: På förmiddagen leder en dynamisk ökning av ljusstyrkan och andelen blått i ljuset till en uppfriskande aktivering. Framåt lunch sänks de båda värdena något, för att sedan ta fart igen – det motverkar den typiska eftermiddagströttheten. På så sätt hjälper SymbiLogic människan att hantera de besvärliga faserna, förbli koncentrerad och hålla prestationskurvan uppe. Framåt kvällen ser SymbiLogic automatiskt till att ljuset blir mörkare och varmvitt för att förbereda kroppen på den kommande natten. Med sin innovativa styrning ger SymbiLogic på så sätt en god natts vila och främjar den viktiga återhämtningen. Optimalt för nya, fräscha tag och långsiktig hälsa.

Men SymbiLogic från ESYLUX är inte bara mångsidig och effektiv, den är även enastående energieffektiv. Avgörande för detta är användningen av en närvarodetektor och en intelligent ljushantering – som hos PRANA+ golvarmatur och CELINE och NOVA Quadro-Sets ljussystem: Belysningen kopplas om utifrån närvaro och dagsljus och är otroligt innovativ i hur den utnyttjar dagsljuset med biodynamiska ljusstyrkeförlopp. Den så kallade adaptiva konstljusregleringen från SymbiLogic tillämpar en beprövad teknologisk princip på den mest moderna formen av innerbelysning. Och på så sätt hjälper den automatiskt till att spara mycket energi.

Det biologiskt aktiva ljuset i SymbiLogic-lösningarna ger en varaktigt bättre livskvalitet. Det gynnar varje enskild medarbetare – och hela verksamheten. Motivationen och tillfredsställelsen på arbetsplatsen ökar och prestationsförmågan ökar märkbart. Samtidigt kan Human Centric Lighting förebygga sjukfrånvaro och till och med bidra till att minska olycksrisken.

 

Till rom med en knapptryckning

En ytterligare funktion i SymbiLogic-tekniken har en geofysikalisk bakgrund: Det naturliga solljuset förändras inte bara dynamiskt under dagens lopp, det varierar också i färg och ljusstyrka efter olika platser på jorden – andra breddgrader, annat ljus. SymbiLogic kan med sina ljusförlopp återskapa dessa speciella ljusförhållanden och rättar sig därmed efter en mängd storstäder på olika breddgrader. Du bestämmer vart resan går: Till 5th Avenue, Stockholms skärgård eller kanske en cappuccino i soliga Italien?

Kontakt Sidebar -se

Kontakt Sidebar

KONTAKT-
UPPGIFTER

* Obligatoriska fält