Aktuelles Land wechseln?

Behovsstyrd
automatisering är ESY

Mer livskvalitet, bättre ekonomi och hållbar energieffektivitet

Energi bara när det verkligen behövs: Principen för behovsstyrd byggnadsautomation är lika enkel som den låter. Kärnan är ett intelligent sensorsystem. Intelligent eftersom systemet uppfattar förändringar i miljön och styr sedan automatiskt rummets teknik därefter. Det förbättrar energieffektiviteten och skapar en optimal rumsmiljö liksom en hög automationskomfort. Det gör att människor kan arbeta bättre, vilket ökar lönsamheten och skyddar naturresurserna. 

Ökad livskvalitet

Den intelligenta sensortekniken har fokus på människor och skapar:

 • Bästa ljusförhållandena genom att styra belysningen
 • Bästa inomhusluften genom styrning av ventilation, luftkonditionering och uppvärmning
 • Hög automationskomfort som låter människor arbeta i fred

Allt genomförs på ett energieffektivt sätt – med närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering.

Maximal ekonomi

Med behovsberoende till- och frånkoppling och energieffektiv optimering under drift, erbjuder ESYLUX-automation en enorm besparingspotential. Fler fördelar:

 • Optimal användning av LED-belysningens långa livslängd
 • Enkel och billig implementering
 • Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda

Hållbar energieffektivitet

 • Energieffektiviteten minskar de globala koldioxidutsläppen och hjälper därmed också till att bromsa klimatförändringarna
 • Behovsstyrd belysning minskar också miljöproblemet med nattliga ljusföroreningar

Ljusstyrning för alla tillämpningar

Vare sig det gäller kontor, skolor eller vårdinrättningar: Olika tillämpningar kräver olika koncept och separat styrning beroende på situation eller tid. ESYLUX erbjuder standardkompatibla lösningar och intelligenta funktioner.

Styrning i flera rum

Närvarodetektorn APC för DALI-2 i COMPACT-serien styr upp till 16 belysningsgrupper med integrerad styrenhet och busspänningsförsörjning. I flera rum, decentraliserat och utan vare sig kopplingsskåpskomponenter eller byggnadsledningssystem. Det möjliggör till exempel flexibelt byte av grupper utan att automatiseringen behöver avbrytas.

... eller rum för rum

Ett funktionellt alternativ för styrning rum för rum är ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC). Installera, gruppera, skalanpassa och sammankoppla enkelt via plug-and-play.

Enkel manuell överstyrning

Med en integrerad knappfunktion kan automatiken åsidosättas (överstyras) när som helst – även med DALI, vanligtvis med en konventionell 230 V-knapp. En specialversion för intuitiv omkoppling, dimring, ändring av ljusfärg och hämtning av scener: Knappar för ELC-ljussystem.

Ljusreglering med förskjutning

En förskjutning mellan belysningsgrupperna, som hos närvarodetektorn DUO-DALI i COMPACT-serien, förbättrar också den närvaro- och dagsljusberoende konstantljusregleringen. Det beror på att belysningen anpassar sig till dagsljuset på ett ännu mer energieffektivt sätt – speciellt i utrymmen och rum med bara ett fönster.

Tidsfunktioner

Datum, veckodag och klockslag: I många fall förbättrar tidsfunktionerna också komforten och energieffektiviteten. Med sina tidsberoende driftlägen är utomhusrörelsedetektorn DEFENSOR ett lämpligt exempel – och erbjuder tre enheter i en:

 • Rörelsedetektorer
 • Skymningsrelän
 • Tidströmställare

Spara energi på alla ställen

Om du vill uppnå en optimal rumsmiljö och maximal energibesparing bör du – utöver belysningen – också styra andra enheter efter behov. ESYLUX utvecklar därför även närvarodetektorer med VVK-kopplingsutgång och specialversioner för energieffektiv optimering av inomhusluften:

Flersensorteknik för bästa inomhusluft

Styr inte bara belysningen efter behov, utan även luftkonditionering, ventilation och värme: Närvarodetektorn ATMO för KNX baseras på omfattande flersensorteknik i bara en enhet, vilket också minskar planerings- och installationsarbetet.

Stilfull design

En lösning är optimalt lämpad för tillämpningen bara om den också ser tilltalande ut. ESYLUX finns därför i olika utföranden för alla smaker. Rätt val för en estetiskt sofistikerad inredning: Närvaro- och rörelsedetektorer från den eleganta serien FLAT eller den lilla serien COMPACT MINI.

Enkel att installera och konfigurera

Dagens moderna värld är tillräckligt komplicerad. Produkter och lösningar från ESYLUX är därför enkla att installera, parametrera och konfigurera. Även våra belysningssystem och DALI-2-system är omedelbart driftklara med fabriksinställningarna!

Stickkontakt för enhandsfattning

Nästan en ESYLUX-standard: Med stickkontakten för enhandsfattning kan detektorer och belysning enkelt kopplas in utan att man behöver hålla enheten i handen uppe på stegen. Sensor- eller lamphuvudet snäpps på plats först i slutet – som hos rörelsedetektorerna i serien MD!

Plug-and-play

ESYLUX-lösningar med enkel plug-and-play-installation, som detektorer med WAGO-WINSTA-anslutning, är en bra hjälp i tider av brist på kvalificerat fackfolk. Du kan till och med gruppera, skalanpassa och sammankoppla ljussystem med ESYLUX Light Control med stickkontaktanslutning!

ESY-App

Via potentiometer, fjärrkontroll eller ESY-App: Beroende på version kan våra enheter och system alltid enkelt parametreras och konfigureras. Du kan också använda ESY-appen för mobil projektledning och dokumentation!

Synergi av automation och ljus

Målet med en ESYLUX-lösning är den intelligenta synergin mellan automation och ljus. Det fungerar perfekt med till exempel belysning med direktintegrerade sensorer. För enkel installation och den perfekta kombinationen av modern LED-teknik och behovsstyrda kvalitetssensorer.

More