Behovsstyrd
automatisering är ESY

Ökad livskvalitet och energieffektivitet

I det moderna samhällets höga tempo och ständiga flöde av ny information kan det vara skönt att slippa bry sig om vissa saker. Vi hjälper dig att ställa just dina önskningar och behov i centrum. Våra intelligenta sensorer känner direkt av när förändringar i miljön kräver handling och styr rummets teknik automatiskt därefter. På så sätt skapar de en atmosfär som gör att människor kan leva och arbeta på ett sätt som leder till högre tillfredsställelse och bättre produktivitet. Samtidigt ger sensorsystemet en extra energieffektiv drift – och skonar på så sätt de naturliga resurserna.

Våra intelligenta sensorer sköter komforten. Tack vare sina känsliga sinnen vet de exakt vad människor behöver och ger hög automatiseringskomfort. På så sätt kan människorna ägna sig åt saker som verkligen är viktiga för dem – och samtidigt spara pengar.

Grafik: Energibesparingspotentialen hos behovsstyrd byggnadsautomation (min./max.); källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. (ZVEI)/ universitetet i Biberach

Besparingspotentialen hos behovsstyrd, sensorbaserad byggnadsautomation skiljer sig åt efter anläggning och aktuell användning av rummen – men sammanlagt är den enorm. Om en ytterligare, modern energieffektiv slutenhet används, som till exempel sparsamma ESYLUX LED-belysningsarmaturer, är de möjliga besparingarna betydligt högre. Apropå lysdioder: Endast med en närvaroberoende omkoppling kan den förväntade livslängden och därmed investeringen i en modern ljuslösning utnyttjas maximalt!

Enkel användningskomfort

Miljöerna där vår teknik behövs är ofta komplexa, inte minst på grund av människors olika behov och anspråk. Trots eller just på grund av denna komplexitet lägger vi särskild vikt vid att våra lösningar förblir enkla att använda – i slutänden är det bara på det sättet vi verkligen hjälper människorna. Dessutom är automatisering aldrig ett måste, utan något som man kan välja. Våra lösningar möjliggör därför en enkel manuell överstyrning med strömbrytare, fjärrkontroll eller andra användarvänliga koncept, även så att ingen känner sig omyndigförklarad.

Multisensorteknik för optimalt rumsklimat

Utdunstningar och lite syre i rummet gör en trött, minskar koncentrationsförmågan och påverkar humöret. Dessutom påverkar bristande luftkvalitet hälsan. Med en intelligent, sensorbaserad styrning från ESYLUX kan rumsluften automatiskt förbättras med klimat- och ventilationssystem – och samtidigt reducera energiförbrukningen till ett minimum. DALI-omkopplaren erbjuder en enkel lösning för en närvaroberoende omkoppling av ventilationen, som styrs via ESYLUX DALI-närvarodetektor eller CELINE och NOVA Quadro-satsernas ljussystem. Den ultimata automatiseringslösningen för ett sunt rumsklimat är dock ATMO-närvarodetektorn.

Med sin unika multisensorteknik ger ATMO KNX-närvarodetektorn inte bara optimal ljusstyrka, utan även ett sunt, produktivt och hälsosamt klimat: I det högsta utbyggnadssteget känner den av förändringar av ljussituation, temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet och styr baserat på mätningen motsvarande slutenheter inom KNX-anläggningen. Dessutom stödjer en akustiksensor PIR-sensorsystemet hos detektorn genom närvarodetektionen i särskilt svåra fall. De sex sensorerna i en enda enhet gör att man slipper flera separata lösningar, och bevisar hur enkelt det är att tillgodose komplexa behov med intelligent teknik.

Luftkvalitetssensortekniken hos PD ATMO registrerar VOCs (Volatile Organic Compounds), så kallade flyktiga organiska föreningar. Detta kan vara människoalstrade utdunstningar, t.ex. från plast- och byggmaterial, mattor eller rengöringsmedel eller biogena utdunstningar från människor eller livsmedel – en vardagsföreteelse, särskilt i slutna utrymmen. Problemet: I för hög koncentration påverkar dessa blandade gaser människors humör, orsakar ögonirritationer, huvudvärk, trötthet eller yrsel och inkräktar på bl.a. prestationsförmågan. De anses därför vara det viktigaste skälet till att ventilera en byggnad. Om människor befinner sig i ett rum, stiger dessutom samtidigt med VOCs andelen CO2 i luften. Om PD-ATMO aktiverar ventilationen när ett bestämt VOC-värde överskrids, elimineras även CO2 – en klassisk bieffekt!

Livskvalitet och energieffektivitet är alltid två sidor av myntet hos våra intelligenta automatiserings- och ljuslösningar – och det gäller även för PD ATMO. Den optimerar inte bara rumsbelysningen och -klimatet, för att förbättra välbefinnandet hos användaren. Eftersom den aktiverar klimat- och ventilationssystemet först när luftkvaliteten verkligen kräver det, förbrukar den bara energi när den verkligen används. Och även under driften håller den alltid nere förbrukningen: Den ser till att anläggningen bara drivs på den nivå som är nödvändig för optimering av luftkvaliteten vid den aktuella tidpunkten!

Genomtänkt design

Den som utvecklar intelligenta automatiseringslösningar, måste ta hänsyn till många olika krav vid utformningen. Dessa beror ofta på aktuell användningsplats, där det ofta är viktigt med en mycket elegant eller diskret design, ibland flexibla monteringsmöjligheter. En sak räknas dock alltid och har alltid högsta prioritet för oss: En enkel, problemfri installation, som på bästa sätt passar för våra lösningar för en snabb modernisering av kontorsbyggnader, skolor och sjukhus.

Anläggningsövergripande intelligens för alla rum

Icke-bostadshus är ofta storskaliga konstruktioner med många olika utrymmen, för vilka vårt produktprogram erbjuder många olika intelligenta lösningar. Den som vill förbättra livskvaliteten för människorna i en byggnad måste i första hand använda sin kompetens där de uppehåller sig längst och oftast. Därför står en heltäckande automation i det enskilda rummet i centrum för oss.

LED-styrning med lång livslängd

Lysdioderna lämpar sig perfekt för den behovsanpassade, elektroniska styrningen och är utan konkurrens när det gäller energieffektivitet och livslängd. LED-armaturens höga inkopplingsströmmar innebär dock en viss utmaning och skulle påverka livslängden hos en automationslösning om det inte fanns intelligenta svar på det. 

ESYLUX skyddar reläet i dess närvaro- och rörelsedetektorer mot höga inkopplingsströmmar genom två olika koncept: Den klassiska metoden är att reläet är utrustat med en förkontakt av volfram. Den fångar inte bara upp inkopplingsströmmen, utan begränsar den samtidigt. Inkopplingstoppar utgör därmed inte längre någon fara. En modernare och mycket effektiv metod är nollgenomgångskoppling (se bild ovan). Precis som namnet och bilden tydliggör, beräknas för detta nollgenomgången för sinuskurvan för växelspänningen – för exakt vid denna tidpunkt är inkopplingsströmmen för omkopplingen minimal!

Kontakt Sidebar -se

Kontakt Sidebar

KONTAKT-
UPPGIFTER

* Obligatoriska fält