Slottet Frederiksberg

Den nya domstolsbyggnaden i Frederiksberg är en utbyggnad av en byggnad från år 1921.

Byggnaden är uttalat funktionell. Den systematiska anordningen av ljusgenomsläppliga korridorer ger en tydlig uppdelning i två separata slingor, genom vilka både stränga säkerhetskrav uppfylls och cirkulationen av medarbetare och allmänheten underlättas.

På totalt 5 500 m² tillhandahåller byggnaden offentliga organ, kontor, åtta rättssalar och kontorsrum för runt 110 personer. Cellerna finns i en separat sektion.

Belysningsstyrningen måste garantera konstant ljus i hela byggnaden. För detta har runt 330 sensorer med kopplings- och dimningsfunktion för styrning av 460 ljuskällor installerats.

  • Hallar: PD-C 360i/24 DIMplus
  • MD-C 360i/8
  • MD-C 360i/24