Rejlers

Svärmfunktion för ingenjörer

Reljers är en av norra Europas största ingenjörsbyråer. Över 2400 medarbetare utvecklar tekniska lösningar inom energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekommunikation för kunder i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. Samtidigt har man hela tiden målet inställt på att hitta vägen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

För att göra det nya huvudkontoret i Stockholm så energieffektivt som möjligt valde man LED-baserade DALI-armaturer – och på närvaro- och dagsljusberoende ljusstyrning med hjälp av intelligenta automatiseringslösningar från ESYLUX. Smartdriver och närvarodetektorerna från ELC-ljussystemen från ESYLUX reglerar belysningen i konferensrummen samtidigt som de sammankopplade grupperna och svärmfunktionen ger ett behagligt, flimmerfritt ljus i hela kontorslandskapet.

  • Kontorslandskap och konferensrum: Intelligenta förar- och närvarodetektorer från ELC-belysningssystemen, ELC-knapp för manuell styrning
  • Mötesrum: DALI-närvarodetektorer i FLAT-serien

Bilder: Sten Jansin