Opel Partner Dello i Hamburg

Säkerhet och energieffektivitet i lager och logistik

Vid planeringen av det nya centrallagret för Dello, en av de största Opelåterförsäljarna i Europa, stod framför allt två saker i centrum: medarbetarnas säkerhet, samt en både modern och energieffektiv lagerhantering.

För den löpande driften och på grund av gällande arbetsmiljöregler står det konstgjorda ljuset i logistikcentrum eller höglager ofta på dygnet runt – även när ingen är närvarande. Den genomgående belysningen av huvudtransportsystemen är förnuftig av säkerhetsskäl, i sidogångar däremot är en ständig belysning inte nödvändig. Inom detta finns enorma potentialer för större energieffektivitet.

För att få högsta säkerhetsstandard och åstadkomma en minimal energiförbrukning, installerades ESYLUX lagerdetektor PD-C360i/24 DIMplus WH i samtliga lagerlokaler på 22 000 m². Denna närvarodetektor lämpar sig särskilt för installation på höjder. Dessutom slår detektorn, tack vare det elliptiska bevakningsområdet, bara på anslutna belysningsarmaturer i gångar där någon befinner sig.

Inom många andra områden ger ESYLUX en energieffektiv belysningsstyrning hos Ernst Dello GmbH & Co KG.

Tack vare den användarorienterade styrningen av belysningen bidrar ESYLUX-produkterna på två sätt till byggnadens energieffektivitet. Å ena sidan eftersom energiförbrukningen, som uppstår genom belysningen, reduceras till totalt kring 62 %. Närvarodetektorn från ESYLUX övertygar dessutom genom en mindre effektförbrukning i viloläge på mindre än 0,3 watt.

  • PD-C 360i/24plus, PD-C 360i/6 mini, PD-C 360i/8 mini