Jyske Bank

Bättre service med bättre ljus

Danmarks näst största börsnoterade bank, Jyske Bank A/S, strävar efter att utveckla enkla, framtidsorienterade och ansvarsfulla finansiella tjänster. Medarbetarna förväntas tänka nyskapande och handla på okonventionella sätt om det behövs. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för det, riktade de ansvariga särskilt in sig på arbetsmiljön när man moderniserade servicecentret i Silkeborg.

För bästa ljuskvalitet i det stora kontorslandskapet och ett enskilt kontor med angränsande konferensområde installerades ljussystem med ESYLUX Light Control och den energieffektiva Human Centric Lighting som är en del av SymbiLogic-tekniken. Man nätkopplade sju systemgrupper, vilket gjorde det möjligt att reglera ljuset individuellt i olika rumszoner så att man kunde utnyttja dagsljuset på ett mycket effektivt sätt. Medarbetarna gynnas dessutom av korridorfunktionen som gör att ett dämpat orienteringsljus lyser även i områden där ingen befinner sig, så länge det finns folk i lokalerna.

  • Kontorslandskap och enskilt kontor med angränsande konferensområde: ELC-ljussystem med infällda takarmaturer i NOVA-serien