Aktuelles Land wechseln?

Fackområde onkologi (kemoterapi) på sjukhuset i Århus

Fackområdet onkologi är en stor avdelning med mer än 600 medarbetare och 84 000 öppenvårdspatienter. Avdelningen är ansvarig för icke-kirurgisk behandling och kontroll av cancer.

ESYLUX valdes med tanke på produkternas installations- och användarvänlighet. Tack vare användningen av ESYLUX-sensorer minimeras energiförbrukningen på avdelningen.

  • Närvarodetektor PD-C360i/24 dimplus
  • Mer än 50 sensorer installerade i avdelningen

Elinstallatör: Lillegården El