×

EnergiMidt's Hovedkontor

EnergiMidt är ett energi- och kommunikationsföretag på Jylland.

När EnergiMidt planerade byggnaden av sin nya central, var målet för EnergiMidt att välja den modernaste och mest energieffektiva lösningen. Byggnaden är 5 500 m² stor och är en av de mest innovativa byggnaderna i Danmark.

EnergiMidt flyttade in i byggnaden i juli 2010.

Elinstallatör: Mariendal

  • PD-C360i/24 DIMplus (x120)