Aktuelles Land wechseln?

Campus Århus, Århus universitet

Campusområdet är den tredje största utbildningsinstitutionen i Danmark och specialiserat på sjukvård. Här undervisar och utbildar sig mer än 2 100 medarbetare och 17 000 studenter.

Byggnaden har ritats av schmidt/hammer/lassen architects och har utnyttjade ytor på 26 724 m².

Energiförbrukningen på bara 75 kWh per kvadratmeter och år ligger 20 % under värdet som de danska byggnormerna föreskriver.

Genom att använda ESYLUX KNX-lösning undviker man onödig belysning och ventilation.

Elinstallatör: EL:CON

  • PD-C360i/24 KNX