Aktuelles Land wechseln?

Århus universitet

På universitetet i Århus är över 3 000 studenter, forskare och medarbetare verksamma.

Vid byggandet av det nya campuset valdes intelligenta, energibesparande produkter. Med tanke på de många enskilda områdena i byggnaden måste fastighetsskötaren ha möjlighet till behovsstyrd anpassning av inställningarna. 

De utnyttjade ytorna i byggnaderna uppgår till runt 9 000 m². Medarbetarna flyttade in i januari 2012. 

Elinstallatör: Lindpro A/S

  • PD-C360i/24 DIMplus
  • PD-C360i/8 DIMplus