Aktuelles Land wechseln?

Skapa synergier. ESY!

ESYLUX – PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor och på vårdinrättningar. Fokus ligger på den enskilda människans önskningar och behov. För att uppfylla de här kraven använder vi vår erfarenhet inom elektronik och automation bland annat till att utveckla lysdiodsbaserade system som ger ett energieffektivt, biologiskt aktivt ljus. Perspektivet sträcker sig från en övergripande automation och belysning i ett enskilt utrymme till nätverk och integrering i byggnadsomfattande system. Med tanke på de komplexa krav vi ofta måste uppfylla, lägger vi extra stor vikt vid att våra produktlösningar ska vara enkla att använda.

Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som kunder och partner till vår 50-åriga erfarenhet av marknaden och våra personliga expertråd. Med den forskning, utveckling och produktion som bedrivs vid vårt tyska säte i Ahrensburg uppfyller vi dessutom de högsta kvalitetskraven. Företaget är globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna handelsföretag och är representerade i Europa, Asien och Oceanien med många dotterbolag.

Vision och uppdrag

Intelligenta automations- och ljuslösningar, för ökad livskvalitet och energieffektivitet i kontorsbyggnader, skolor och sjukhus – detta ligger vårt fokus på som internationellt verksamt företag med egen forskning, utveckling och tillverkning i Ahrensburg vid Hamburg. Med tanke på de komplexa krav vi ofta måste uppfylla, lägger vi extra stor vikt vid att våra produktlösningar ska vara enkla att använda. Tvärvetenskapligt tänkande är utmärkande för oss liksom en ansvarsfull behandling av människor och resurser samt högsta krav på kvalitet, design, komfort och service. Vi hittar alltid nya förbluffande enkla lösningar för den perfekta synergin mellan automatisering och belysning i varje rum.


Vår vision

Våra intelligenta lösningar förbättrar livskvaliteten och energieffektiviteten på varje arbetsplats.


Vårt uppdrag

Med våra behovsstyrda automations- och ljuslösningar för kontor, skolor och sjukhus är vi den leverantör som installatörer, projekterare och investerare föredrar.

Erfarenhet och kvalitet

Våra behovsstyrda automations- och ljuslösningar förbättrar inte bara livskvaliteten och energieffektiviteten. De ger det bästa ljuset på varje arbetsplats, varje arbetsdag, för varje visuell uppgift. Paradexemplet för synergin mellan automatisering och belysning med ESYLUX Light Control. Systemen kombinerar takarmaturer, sensorteknik och styrenheter och representerar världens första ekonomiska lösning för biologiskt aktivt ljus på arbetsplatsen. Det beror i synnerhet på SymbiLogic-tekniken från ESYLUX.  Som perfekt synergi mellan automatisering och belysning skapar denna ett biologiskt aktivt ljus med dynamiska, dagsljusliknande förlopp som ökar vitalitet, välbefinnande, koncentrationsförmåga och hälsa för människor på arbetsplatsen.

Samhällsansvar

Förutom att bedriva verksamhet på ett etiskt sätt och efterleva all lagstiftning agerar ESYLUX på ett ansvarsfullt, framåttänkande och socialt ansvarsfullt sätt inom alla delar av företaget. Frågor som efterlevnad, företags sociala ansvar och verksamheters miljöförvaltning är en naturlig del av vår dagliga verksamhet.

Sätter människor i centrum

Våra anställdas välbefinnande är vår högsta prioritet, tillsammans med att behandla kunder och partner med respekt. Vi erbjuder en vänlig arbetsmiljö med stor frihet för personlig utveckling, rättvisa löner och anpassad vidareutbildning för de bästa karriärmöjligheterna. Vi tjänar på det åtagandet eftersom varje nöjd anställd bidrar till vår växande framgång.

ESYLUX tar sitt samhällsansvar. Vi använder systematisk hållbarhetshantering för att kontinuerligt förbättra de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av våra processer och strukturer. Vi baserar våra strategier på de rigorösa standarder som EcoVadis, en av världens ledande leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag, har tagit fram. Vår verksamhets miljöförvaltning är certifierad enligt ISO 14001 och efterlever därmed en globalt erkänd standard.

ESYLUX-certifikat för ISO 14001 (tyska)
ESYLUX-certifikat för ISO 14001 (engelska)

ESYLUX har även förbundit sig att efterleva uppförandekoden ZVEI-VDMA som är baserad på internationellt etablerade riktlinjer och fastställer principer och standarder för ansvarsfull verksamhet. De riktlinjerna omfattar hälsa och säkerhet, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, skydd av anställda och konsumenter, ersättning och miljöskydd.

Uppförandekoden ZVEI-VDMA

 


Forskning och utveckling

På ESYLUX tänker vi gärna hängivet bortom normer och produktgränser. Och vi investerar konsekvent inom forskning och utveckling, för att genomföra nya idéer och föra in innovativa lösningar på marknaden, och fortsätta att ytterligare minska energiförbrukningen och komplexiteten. Våra rättigheter och patent för internationella marknader från USA till Asien återspeglar vår världsledande ställning.

innovationer inom livslängdstest

I våra laboratorier forskar runt 40 medarbetare inom områden som energieffektivitet och digitalisering och synar våra innovationer i sömmarna. Våra ingenjörer utför extrema värme- och köldtester och utsätter varje produkt för ett stresstest under verkliga förhållanden. Resultat: Det som lämnar vårt laboratorium är ingen kortlivad hajp – det är morgondagens standard.

Läs mer om våra framåtblickande teman:
Intelligent belysning
Behovsstyrd automatisering

Human Centric Lighting
Ljusstyrning med DALI-2

Samarbeten och medlemskap

Uppnå mer gemensamt

På ESYLUX koncentrerar vi oss på vår kärnkompetens och utvecklar innovativa tekniker, produkter och tjänster som medföljer produkterna. Dessutom ligger våra partners bästa oss varmt om hjärtat, för vilka vi vill vara ett gott exempel när det gäller lönsamt samarbete. Vi stödjer t.ex. våra hantverkskunder med företagsledning och är partner till E-akademin.


KNX Tyskland

KNX Deutschland e.V. ser sig själv som en dialogplattform för alla grupper och sektorer som är involverade i byggprocessen och driften av en byggnad. Vår centrala uppgift är att gemensamt utforma framtidens tekniska byggnadsinfrastruktur baserad på den beprövade KNX-standarden. ESYLUX har varit medlem sedan 2022.

https://www.knx.de/knx-deutschland/home/index.php

Graphisoft Building Systems

Sedan 2011 samarbetar ESYLUX med Graphisoft Building Systems, tillverkaren av DDScad-programvaran. Därigenom finns även många av våra artiklar inklusive alla data till förfogande för användarna vid deras planering med CAD-lösningen.

DIALUX

DIALux är en ljusprojekteringsprogramvara med möjlighet att integrera den i det egna arbetsflödet. Tack vare gott partnerskap kan vi stödja ljusplanerare i deras arbete med DIALux med våra insticksprogram.

E-marknadspartner

Sedan 2010 är vi co-brandingpartner till ZVEH. Vi är en aktiv förebild för de höga målen för e-marknadskoncept för energieffektivitet, innovationskraft och vidareutbildning – med framtidsorienterade tjänster och produkter.

RELUX INFORMATIK AG

RELUX är en av de ledande tillverkarna av professionell ljusprojekteringsprogramvara. Med partnerskapet som funnits sedan 2012 finns sensor- och produktdata för ESYLUX-produkter även tillgängliga i RELUX-applikationer.

ZVEI

Förbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin, ZVEI, stärker som en global företrädare för vår bransch områdena forskning, digitalisering och innovation för den tyska lokaliseringen – med ESYLUX som aktiv föreningsmedlem sedan 2008.

Priser och utmärkelser

Vi har framför allt ett mål med våra produkter och lösningar: att göra livet lättare för våra kunder. Om det inte bara ger ett leende, utan även ett godkännande från stränga jurymedlemmar, gläder det oss desto mer. Dela vår glädje – här är ett urval av våra prisbelönta produkter.


Utmärkt: ESYLUX-innovationer med internationella vitsord

PRANA+

2016 fick vår golvarmatur PRANA+ det välrenommerade Red Dot Award för produktdesign. En framgång som tillkom i samarbetet med designföretaget "Peter Schmidt, Belliero & Zandée". Något som var särskilt roligt var att PRANA+ hävdade sig bland det dittills största antalet deltagare i tävlingen.


ATMO

Vår närvarodetektor ATMO registrerar alla viktiga värden i huset med sin innovativa multisensorteknik. Uthållig närvaro visade ATMO även i den komplexa, flera veckor långa tävlingen PLUS X AWARD. Här bedömer kompetenta experter de mest innovativa produkterna: ATMO övertygade i tre kategorier.


PD-C360I/24 DUODIMPLUS

Att ytterligare en ESYLUX-produkt fått Plus X Award gör oss väldigt glada – priset räknas trots allt till de viktigaste innovationspriserna framför andra. Belönade produkter måste ha utomordentliga egenskaper. Detta såg expertpanelen från 25 branscher hos vår närvarodetektor PD-C360i/24 DUODIMplus i hela 5 kategorier.


ALVA-serien 2017

Runt 500 utställare presenterade sig på eltefa 2017 i Stuttgart, för att visa sina innovationer för specialister inom branschen. "Inom ramen för den tilltagande nätkopplingen" var temat – då passade de intelligenta lösningarna från ESYLUX utmärkt. Som belöning fick ALVA-serien ett läsarpris från "elektrobörse smarthouse"


ESYLUX

Den som står på god fot med sina partners, har gjort mycket rätt. Och i synnerhet den som vinner priset "Värderas högt". När det gäller detta originella pris från iBau tillfrågas drygt 3 000 hantverksföretag om den bästa partnern bland tillverkare. Ett pris som avspeglar dess jury: genuint, konkret, direkt. ESYLUX säger tack.


Referenser

Våra innovativa produkter och lösningar är installerade i många byggnader, från kontor till universitet, från kliniker till hotell, från lagerhallar till privata hus. De ger en vistelse som skulle vara mindre bekväm, säker och trivsam utan dem. Låt dig övertygas.

Kontakt Sidebar -se

Kontakt Sidebar

KONTAKT-
UPPGIFTER

* Obligatoriska fält