×

ESYLUX LIGHT CONTROL ÄR ESY,
EFTERSOM DEN GER DET BÄSTA ARBETSLJUSET
FÖR VARJE BUDGET

Bäst förhållande
mellan pris och prestanda

ELC-systemlösningar ger ökad livskvalitet till låga kostnader: Med intelligent ljus och hållbar energieffektivitet till ett ovanligt överkomligt pris. En investering som betalar sig snabbt.

 

More

Innovativ
styrning

Med vår nyutvecklade styrteknik ESYLUX Light Control ELC förenklar vi på ett radikalt sätt den intelligenta inomhusbelysningen och gör Human Centric Lighting överkomlig.

More

 • Med SymbiLogic för energieffektivt biologiskt aktivt ljus  
 • Går att använda genast tack vare enkel Plug-and-play-installation
 • Det bästa arbetsljuset till låga totalkostnader
 • Förkonfigurerade och monteringsfärdiga satser eller fritt komponerbara lösningar
 • Enkel felfri gruppering via stickkontaktsanslutning
 • Bekväm att använda med knapp eller app

Lösningar från
samma leverantör

ESYLUX Light Control möjliggör enkla rumslösningar komplett med takarmaturer, sensorteknik och styrenhet – för högsta möjliga ljuskvalitet och energieffektivitet till det bästa priset.

More

Human Centric
Lighting
ingår

ELC-lösningarna med inbyggd SymbiLogic-teknik kombinerar det bästa ljuset för människorna med fördelarna av en intelligent styrning. Deras biologiskt aktiva ljus efterliknar det naturliga dagsljusets dynamiska förlopp och ökar på så sätt välbefinnandet och prestationsnivån – vilket åstadkoms på ett extra energieffektivt sätt tack vare en närvaro- och dagsljusberoende adaptiv Human Centric Lighting.

More

Det bästa förhållandet mellan pris och prestanda
för varje rumslösning

I kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar är förutom den optimala ljuskvaliteten även den ekonomiska aspekten avgörande. Optimala ljuslösningar måste därför alltid passa budgeten och projektplanerna. ESYLUX Light Control ger mer livskvalitet med det bästa arbetsljuset för riktigt låga investeringskostnader. Systemen som är helt färdiga att använda innehåller armaturer i serierna CELINE resp. NOVA, närvarodetektorer i COMPACT-serien och den intelligenta ELC-styrenheten SMARTDRIVER.
De går att beställa i två versioner med SymbiLogic eller med konstant färgtemperatur.

Bästa möjliga ljus med maximal Ekonomisk lönsamhet

Komplett pris med SymbiLogic (färgtemperatur:
Tunable White)

inklusive armaturer, närvarodetektor och styrning
exklusive monteringskostnader

Från och med
530 SEK/m2

Behovsstyrd konstantljusreglering

Komplett pris, fast färgtemperatur (3000 + 4000 K)

inklusive armaturer, närvarodetektor och styrning
exklusive monteringskostnader

Från och med
330 SEK/m2

ELC-systemlösningar med SymbiLogic är framför allt lämpliga för områden såsom kontorslandskap och sjukhusrum, i vilka människor vistas konstant och drar nytta av det biologiskt aktiva ljusets verkan. För utrymmen som endast besöks i bland, såsom hallar, entréer eller trapphus rekommenderar vi versionen med konstant färgtemperatur. I båda fallen tänds ljuset endast närvaro- och dagsljusberoende för maximal energieffektivitet av den intelligenta sensortekniken. ESYLUX Light Control erbjuder denna bästa form av utnyttjande av dagsljuset till konkurrenslöst låga kvadratmeterpriser.

Plug-and-play
i en ny dimension

Aldrig förut har det varit så enkelt och gått så snabbt att driftsätta moderna ljussystem: SMARTDRIVER hos ESYLUX Light Control Systems innehåller nätaggregat för alla armaturer och sensortekniken. Därmed kan allt kopplas samman allt via Plug-and-play och går att använda omedelbart till och med vid komplexa  rumssituationer. ELC-lösningar går att beställa som förkonfigurerade satser för kontor, klassrum och sjukhusrum eller kan konfigureras fritt.

More

Förkonfigurerade, monteringsklara satslösningar

För att kombinera en enastående ljuskvalitet och energieffektivitet med största möjliga användarnytta erbjuder vi ESYLUX Light Control i praktiska, behovsanpassade satslösningar: De helt monteringsklara ELC-ljussystemen är optimerade för olika rumsstorlekar och de individuella kraven i kontorsbyggnader, klassrum och sjukhusrum. Tack vare de förkonfigurerade komponenternas enkla Plug-and-play-installation med de kablarna som ingår i leveransomfattningen kan satslösningarna omedelbart tas i drift utan programmering. På så sätt erbjuder de den snabbaste och enklaste vägen till intelligent ljus.

Quadro-satser

Ett enkelt sätt att göra kontor trevliga: Satserna för standardkontor på upp till ca 20 m2 med CELINE-armaturer, närvarodetektorer, SmartDriver och Plug-and-play-systemkabel kan användas omedelbart.

More

Classroom-satser

Optimera inlärningsförhållandena på ett enkelt sätt: Till satserna för standardklassrum på upp till ca 60 m2 hör förutom armaturer, sensorteknik och styrning en speciell boardlight, DALI-switch och DALI-tryckknapp.

More

Patient Room-satser

Understöd läkningsprocesserna på ett enkelt sätt: Satserna för sjukhusrum med två bäddar på upp till ca 30 m2 innehåller som ytterligare komponenter ELSA downlights och DALI-tryckknappen för att starta individuella belysningsscener.

More

INTELLIGENT LJUS
utan programmering

Med ESYLUX Light Control bevisar vi, att en energieffektiv modernisering även är möjlig på ett prisvärt och tidsbesparande sätt. ELC-ljussystemen med armaturer, närvarodetektorer och den innovativa ELC-styrenheten SMARTDRIVER går att installera enkelt via Plug-and-play och kan användas omedelbart utan programmering –
perfekt för snabb modernisering under pågående drift.

More

Alternativ: Konfigurera fritt i 7 steg

ESYLUX lägger särskild vikt vid att lösningarna är så enkla och tidsbesparande som möjligt även under planeringsfasen och samtidigt ger största möjliga flexibilitet vid användning. Av detta skäl har du med ESYLUX Light Control valet mellan förkonfigurerade, monteringsklara satslösningar för kontor, klassrum och sjukhusrum samt möjligheten att bekvämt ställa samman en individuell lösning. På bara sju steg går det att konfigurera önskade ELC-system av systemkomponenterna armaturer, styrning och sensor med kompletterande extraenheter – som passar för varje tillämpning, varje rumsdimension och varje budget.

Din individuella konfiguration sammanställer du med ESYLUX Light Control i sju enkla steg. Välj de enskilda komponenterna och tillbehören i denna ordningsföljd:

 1. Armaturdesign för Huvudbelysning
 2. Armaturtyp
 3. Antal armaturer
 4. Styrning
 5. Sensor
 6. Kabel
 7. TILLBEHÖR

Snabb gruppering med Plug-and-play

Vid konfigurering av individuella lösningar har du maximal utformningsfrihet med ESYLUX Light Control, eftersom enheterna av armaturer, sensorteknik och styrning kan anpassas för varje storlek på rummet. Beroende på utförandet finns det därför två till fyra separata ljuskanaler, grupper som skapats för olika rumszoner kopplas enkelt samman med varandra via en ELC-buss.

Med ELC-lösningarna kan du enkelt integrera energieffektiv Human Centric Lighting i KNX-anläggningar:
sömlöst och utan separat Gateway tack vare en KNX-modul, vilken som tillval är inbyggd i SMARTDRIVERn. Systemet är klart att användas omedelbart, adresseringen av styrenheten för en central styrning och individuella anpassningar kan göras senare.

I alla fall är central manuell styrning och start av individuella scener möjlig, även inkoppling och behovsanpassad styrning av VVK-enheter eller extrabelysning. En övergripande automation av grupperade systemenheter fungerar även när enskilda SMARTDRIVER ansluts till olika faser eller nät.

Manövrera bekvämt

Som för alla ESYLUX-lösningar går den geniala automationen alltid bekvämt att överstyra manuellt eller digitalt. Tända och släcka, ändra ljusstyrka och färgtemperatur eller hämta en sparad belysningsscen – allt detta är möjligt med en enkel 230V-knapp. Alternativt erbjuder ELC-knappen från ESYLUX med lättbegriplig symbolik eller ESYLUX Light Control-appen för styrning via smartphone högsta möjliga användningskomfort. Den innovativa multitalangen ESY-Pen kan inte bara styra ljus, utan även driftsätta, mäta ljusstyrkan exakt och hantera projekt.

More