DET BÄSTA ARBETSLJUSET MED
FUNKTIONSFÖRDELAR. ESY!

Innovativ
styrning

Med vår styrteknik ESYLUX Light Control ELC förenklar vi den intelligenta inomhusbelysningen radikalt och gör Human Centric Lighting överkomlig.

Bäst förhållande
mellan pris och prestanda

ELC-systemlösningar ger ökad livskvalitet till låga kostnader: Intelligent ljus och hållbar energieffektivitet till ett mycket förmånligt pris. En investering som betalar sig snabbt.

 • Med SymbiLogic för energieffektivt biologiskt aktivt ljus  
 • Kan tas i drift på en gång tack vare enkel Plug-and-play-installation
 • Det bästa arbetsljuset till låga totalkostnader
 • Förkonfigurerade och monteringsfärdiga satser eller fritt komponerbara lösningar
 • Enkel felfri gruppering via stickkontaktsanslutning
 • Bekväm att använda med knapp eller app

Lösningar från
en leverantör

ESYLUX Light Control möjliggör enkla rumslösningar komplett med takarmaturer, sensorteknik och styrenhet – med högsta möjliga ljuskvalitet och energieffektivitet till bästa pris.

Human Centric
Lighting
ingår

ELC-lösningarna med inbyggd SymbiLogic-teknik kombinerar det bästa ljuset för människorna med fördelarna av en intelligent styrning. Deras biologiskt aktiva ljus efterliknar det naturliga dagsljusets dynamiska förlopp och ökar på så sätt välbefinnandet och prestationsnivån – detta uppnås på ett extra energieffektivt sätt tack vare en närvaro- och dagsljusberoende adaptiv Human Centric Lighting.

More

Lägre kostnad, högre prestanda

I kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar är ekonnomin lika viktig som ljuskvaliteten vid valet av ljuslösningar. Därför måsta optimala ljuslösningar alltid passa budgeten och projektplanerna. ESYLUX Light Control ger mer livskvalitet med det bästa arbetsljuset till riktigt låga investeringskostnader. Systemen som kan tas i drift på en gång innehåller armaturer i serierna CELINE resp. NOVA, närvarodetektorer i COMPACT-serien och den intelligenta ELC-styrenheten SMARTDRIVER.
De finns att beställa i två versioner med SymbiLogic eller med konstant färgtemperatur.

ELC-systemlösningar med SymbiLogic är framför allt lämpliga för lokaler som kontorslandskap och sjukhusrum, i vilka människor vistas konstant och drar nytta av det biologiskt aktiva ljusets verkan. För utrymmen som endast besöks ibland, t.ex. hallar, entréer eller trapphus rekommenderar vi versionen med konstant färgtemperatur. I båda fallen tänds ljuset endast närvaro- och dagsljusberoende för maximal energieffektivitet av den intelligenta sensortekniken. ESYLUX Light Control erbjuder den bästa formen vid utnyttjande av dagsljuset till konkurrenslöst låga kvadratmeterpriser.

Bästa möjliga ljus med maximal EKONOMI

Behovsstyrd konstantljusreglering

Plug-and-play
i en ny dimension

Aldrig förut har det varit så enkelt och gått så snabbt att driftsätta moderna ljussystem: SMARTDRIVER hos ESYLUX Light Control Systems innehåller nätaggregat för alla armaturer och sensortekniker. Därmed kan allt kopplas samman via Plug-and-play och kan tas i drift på en gång, till och med vid komplexa rumssituationer.

More

Kan konfigureras fritt eller beställas MONTERINGSFÄRDIG

För att kombinera en enastående ljuskvalitet och energieffektivitet med största möjliga användarnytta erbjuder vi två alternativ av ESYLUX Light Control: Som förkonfigurerade och monteringsfärdiga satser som är optimerade för olika rumsstorlekar i kontorsbyggnader, klassrum och sjukhusrum, där ett och samma artikelnummer innehåller systemkomponenter, kablar och nödvändiga tillbehör. Eller också som fritt konfigurerbara lösningar där du enkelt kan plocka ihop de enskilda komponenterna själv i sju enkla steg.

Via C0- eller ELC-buss kan systemen dessutom enkelt och snabbt grupperas, skalanpassas och nätverkskopplas utifrån varje rumsdimension – naturligtvis med hjälp av plug-and-play!

Individuellt i 7 steg

Din individuella konfiguration sammanställer du med ESYLUX Light Control i sju enkla steg. Välj de enskilda komponenterna och tillbehören i ordningsföljden ovan.

 1. Armaturdesign för Huvudbelysning
 2. Armaturtyp
 3. Antal armaturer
 4. Styrning
 5. Sensor
 6. Kabel
 7. TILLBEHÖR

Hantverksmässigt ljus

Hantverkskammaren i Düsseldorf har sedan år 1900 haft en omfattande verksamhet som dess medlemmar kunnat ta del av. Varje år utbildar man här runt tusen hantverksmästare.

I utbildningsrummen och verkstadslokalerna ger ELC-ljussystem från ESYLUX en flimmerfri belysning med närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering.

 

More

Funktionsfördelar med ELC

ELC-ljussystemen installeras snabbt via plug-and-play och kan tas i drift på en gång utan programmering. Om den aktuella användningsplatsen skulle kräva en individuell anpassning av systemen finns det många möjligheter till det tack vare systemens funktionsfördelar: otaliga konfigurerings-, tids-, integrerings- och styrfunktioner!

Konfigureringsfunktioner

 • Ljusreglering i rumszoner
 • Svärmteknologi
 • Konfigurering med ljuskanaler
 • Fri kanaltilldelning
 • Fri kanal- och gruppkombination
 • Kanalbaserad scenutformning

Styrfunktioner

 • Alternativa driftlägen
 • Manuell överstyrning med knappar och scener
 • ESY-Pen och ESY-App

Integreringsfunktioner

 • Integrering av 230 V-enheter
 • Strömavstängning av DALI-drivenheter
 • Enkel KNX-systemintegrering

Tidsfunktioner

 • Orienteringsljus
 • Snabb systemstart
 • Intelligenta ljusförlopp

Uppgradering för varje arbetsplats

Oavsett om det gäller kontor, skolor eller vårdinrättningar: Ljuskvaliteten, den sensorbaserade styrningen och funktionsutbudet hos ELC-ljussystemen ger användningsspecifika fördelar på varje arbetsplats.

Exempel kontorslandskap

Ljuset som uppnås med SymbiLogic-tekniken ökar motivationen och arbetsprestationen.

FUNKTIONSFÖRDELAR bl.a. tack vare svärmteknologin och orienteringsljusfunktionen som ger bästa möjliga ljusförhållanden i kontorslandskap.

>>

Exempel klassrum

Ljuset som uppnås med SymbiLogic-tekniken främjar koncentrationen vid inlärning.

FUNKTIONSFÖRDELAR bl.a. tack vare scener som styr olika rumszoner separat så att kunskaperna kan förmedlas på bästa sätt.

>>

Exempel sjukhusrum

Ljuset som uppnås med SymbiLogic-tekniken främjar avkopplingen och tillfrisknandet.

FUNKTIONSFÖRDELAR bl.a. tack vare enkel aktivering av en scen för undersökningar med en belysningsstyrka på 1000 lux i sjukhusrummet.

>>

Manövrera bekvämt

Som för alla ESYLUX-lösningar går det alltid att överstyra automationen på ett bekvämt sätt. Tända och släcka, ändra ljusstyrka och färgtemperatur eller hämta en sparad belysningsscen – allt detta kan du göra med en enkel 230 V-knapp. De mest bekväma alternativen är att använda ELC-knapparna från ESYLUX med lättbegriplig symbolik eller att styra via en smartphone med ESY Pen och ESY-appen. Med ESY Pen och ESY-appen kan du dessutom enkelt ställa in parametrar, mäta ljuset och hantera projekt mobilt.

More