Aktuelles Land wechseln?

defensor är esy,
eftersom den helt enkelt
ger bättre skydd

NYHET TRE VARIANTER FÖR
FJÄRRSTYRNING

Skydd
dygnet runt

Rörelsedetektorerna och skymningsreläerna i DEFENSOR-serien är inte bara snyggt utformade och enkla att installera, de har också förstklassiga funktioner som ger säkerhet, bekvämlighet och energieffektivitet.

 • Tidsberoende driftlägen

 • Intelligent vandalism- och sabotage-skydd

 • Efterlystider beroende på rörelseriktning

 • Integrerad knappingång

 • Lösenordsskyddad konfigurering

 • Högt överspänningsskydd

Ett fokus på
säkerhet i byggnader

De olika versionerna erbjuder en rad alternativ för flexibel och exakt kontroll av utomhusbelysning. Nollgenomgångskoppling, som skyddar reläet mot höga inkopplingsströmmar i lysdioderna, och i synnerhet högt överspänningsskydd, säkerställer lång livslängd.

DEFENSOR
i korthet

Lär känna alla DEFENSOR-varianter och deras viktigaste funktioner i översikten.

Skicka din beställning.

ESYLUX CUSTOMERS ABOUT DEFENSOR:

»A very nice and innovative product. Many application possibilities. High quality. Highly recommended.«
Norbert Lehmann, Frank SIEM GmbH, Germany

»The time functions are a great feature!«
John van Herpen, Van Lith Elektrotechniek, The Netherlands

»The product was easy to install.«
Kai Aarnio, Sähköpalvelu Koskela Oy, Finland

DRIFTLÄGEN
EFTER TID

DEFENSOR erbjuder tidpunktsberoende driftlägen som helautomatik, halvautomatik, skymningsreläläge och avsiktlig tändning/släckning av belysningen.

SKYDDAR MOT
VANDALISERING OCH SABOTAGE

Om sensorhuvudet slås bort tänder DEFENSOR automatiskt ljuset permanent.

EFTERLYSTIDER
EFTER GÅNGRIKTNING

Olika efterlystider beroende på om man går in i eller lämnar en byggnad.

BEVAKNINGSOMRÅDET
KAN ANPASSAS

Anpassa bevakningsområdet individuellt för att undvika felaktig tändning och släckning.

PARAMETERINSTÄLLNING
MED LÖSENORDSSKYDD

Lösenordsskyddad parameterinställning skyddar mot manipulering.

DEFENSOR-rörelsedetektorer

DEFENSOR-rörelsedetektorer är utrustade med tidsberoende driftlägen eller intelligent vandalism- och sabotageskydd, vilket gör att du kan lita på dem i alla situationer. Individuellt konfigurerbara bevakningsområden och varianter med valbara efterlystider beroende på gångriktning möjliggör en ännu mer exakt manövrering samtidigt som den stora mängden monteringsalternativ ger hög flexibilitet.

>>

MD 280°, MD 230°

 • Tidsberoende driftlägen
 • Intelligent vandalism- och sabotageskydd
 • Valbara efterlystider beroende på gångriktning
 • Underkrypskydd för fullständig bevakning
 • Individuellt anpassningsbara bevakningsområden

MD 280°, MD 230°, MD 200°

 • Integrerad knappingång
 • Lösenordsskyddad parameterinställning
 • Högt överspänningsskydd

Böjbart sensorhuvud för vägg- och takmontering

MD 280°/230°

Lämplig för montering på vägg och tak

MD 280° / 230°

Vrid- och böjbar detektorlins

MD 200°

DEFENSOR-skymningsrelän

Skymningsreläerna i DEFENSOR-serien ökar säkerheten runt byggnaden på ett tillförlitligt och diskret sätt. T-varianten kan förses med en extra individuell konfiguration tack vare tidsberoende driftlägen. Skymningsreläerna garanterar på så sätt flexibilitet och energieffektivitet samtidigt som nollgenomgångskopplingen ger exempelvis LED-armaturer en relävänlig drift.

>>

TS T

 • Tidsberoende driftlägen

TS T, TS

 • Integrerad knappingång
 • Lösenordsskyddad parameterinställning
 • Högt överspänningsskydd

Intelligent
vandalism- och sabotageskydd

280°- och 230°-varianterna av DEFENSOR-rörelsedetektorerna har försetts med ett intelligent vandalism- och sabotageskydd som håller dem säkra i alla situationer: Om sensorhuvudet slås bort med våld, förblir belysningen tänd permanent – och gärningspersonen är fullt upplyst!

More

Tidsberoende driftlägen

Exempel rörelsedetektorer:

Med den interna klockan i DEFENSOR-rörelsedetektorerna går det att bestämma två tidsfönster under dygnet då avvikelser från standarddriftläget får ske. Du kan välja mellan helautomatik, halvautomatik, ett skymningsreläläge samt avsiktlig tändning och släckning av belysningen. Detektorerna har även koll på aktuellt datum och ställer därför automatiskt om till sommar- och vintertid.

I helautomatikläge:

280°/230°-varianterna ökar skyddet, bekvämligheten och energieffektiviteten.

I skymningsreläläge:

I exemplet förblir vid otillräckligt dagsljus under öppettiderna även utan rörelse från klockan 9 - 19.

Tidsberoende driftlägen

Exempel skymningsrelä:

I vissa användningssituationer kan det vara klokt att avvika från standarddriftläget för ett skymningsrelä. T-varianten har därför en inbyggd klocka som tillsammans med parameterinställningen med ESY-Pen och ESY-App gör det möjligt att tända eller släcka belysningen i två tidsfönster oberoende av dagsljuset.

I standarddriftläget:

T-varianten tänder belysningen vid skymning och släcker den först när dagsljuset är tillräckligt nästa morgon.

Inaktiverat skymningsreläläge:

I exemplet inaktiveras belysningen (röd) mellan klockan 22 och 6 – för att sänka energiförbrukningen och samtidigt bidra till att minska de nattliga ljusföroreningarna!

200 %
överspänningsskydd

Blixtnedslag eller kortvarig överbelastning av elnätet kan orsaka irreparabla skador på installerade enheter. ESYLUX satsar därför även när det gäller DEFENSOR-serien på ett överspänningsskydd som överträffar standardriktlinjerna med hela 100 %:

Surge ±2 kV, burst ±4 kV!

More

Gångriktningsberoende efterlystider

Beroende på om en person beträder en tomt eller rör sig bort från den kan behoven ibland se väldigt olika ut. 280°- och 230°-utförandena kan därför detektera totalt fyra gångriktningar och erbjuder en individuell efterlystid för var och en av dem.

280°- och 230°-rörelsedetektorerna erbjuder individuella efterlystider för

 • gångriktningar åt höger/vänster
 • om man beträder eller lämnar underkrypskyddet

I exemplet visas en 230°-rörelsedetektor ovanför ett dörrområde:
(1) När någon går ut: Efterlystid på 16 minuter ger säkerhet med ett belyst utomhusområde
(2) När någon kommer: Efterlystiden avslutas efter 8 minuter

Bevakningsområden kan anpassas individuellt

Ibland behöver man anpassa bevakningsområdet för att undvika felaktig tändning och släckning. Hos 200°-utförandena kan känsligheten för hela bevakningsområdet och därmed räckvidden minskas i flera steg. Hos 280°- och 230°-varianterna kan du anpassa enskilda bevakningszoner individuellt med ESY-App: Det gör du genom att förflytta grafiska manöverelement med fingret eller ange värden i procent.

I exemplet visas en 230°-rörelsedetektor ovanför ett dörrområde:
I användningsexemplet skulle det maximala bevakningsområdet sträcka sig ut på gatan och in på granntomten och därmed leda till att belysningen ofta tänds helt i onödan. Därför har räckvidden minskats på motsvarande sätt i de här zonerna.

Integrerad knappingång

Om en husägare själv vill tända utomhusbelysningen oberoende av driftläget för att med en blick genom fönstret se att allt står rätt till ger den integrerade knappingången extra säkerhet och komfort. Rörelsedetektorn släcker ljuset automatiskt när efterlystiden är slut. Skymningsreläerna har också en knappingång. Den kan man använda till att spontant tända och släcka belysningen och även till att aktivera eller avaktivera utomhusbelysningen permanent i 4 eller 12 timmar.

En 200°-rörelsedetektor har installerats på fasaden till ett enfamiljshus:
I driftläget Helautomatik kopplar den om belysningen rörelse- och dagsljusberoende. Med hjälp av en knapp kan slutanvändaren även tända belysningen manuellt inifrån huset.

Alltid rätt verktyg till hands:
Med ESY-Pen och ESY-App!

Ställ enkelt in parametrar, fjärrstyr, mät ljus och hantera projekt mobilt.

Oavsett om det handlar om närvarodetektorer, ytterbelysning med rörelsedetektor eller ljussystem med ESYLUX Light Control – med ESY-Pen och ESY-App har du alltid tillgång till rätt verktyg för alla fjärrstyrda ESYLUX lösningar.

More

Lösenordsskyddad konfigurering

Alla enheter i DEFENSOR-serien levereras med standardinställningar och är klara för omedelbar användning. Det är enkelt att justera inställningarna med ESY-Pen och ESY-App. ESY-App är tillgänglig kostnadsfritt och ESY-Pen fungerar som en brygga och överför kommandona från de mobila slutenheterna till det infraröda sensorsystemet.

DEFENSOR erbjuder även utökat skydd här:
För att förhindra obehörig manipulering innehåller höljet inga justeringselement och konfigurationen skyddas av ett personligt lösenord.

DEFENSOR REMOTE CONTROL

Med DEFENSOR-FJÄRRKONTROLLEN kan installatörer parametrisera grundläggande DEFENSOR-funktioner, till exempel:

Ljusnivåvärde, efterlystid, automatisk avläsning av ljusvärde, avkänningskänslighet, pulsdrift och aktivering av kontinuerligt ljus i 4 eller 12 timmar.
(Lösenordsskydd som aktiveras med ESY-App och ESY-Pen kan inte åsidosättas av den fjärrkontrollen)

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

DEFENSOR-FJÄRRKONTROLLEN ger slutanvändarna en fjärrkontroll med enkla parametriseringsfunktioner.

 • Ställ in ljusnivåvärdet
 • Ställ in efterlystiden (5 eller 15 minuter)
 • Ljus PÅ/AV i 12 timmar

(lösenordsskydd som aktiveras med ESY-App och ESY-Pen kan inte åsidosättas av den här fjärrkontrollen)

Alla parametriseringsalternativ i korthet

 • ESY-Pen och ESY-App
 • DEFENSOR REMOTE CONTROL
 • DEFENSOR REMOTE CONTROL USER

Hitta rätt alternativ för dina behov på ett ögonblick!

Enkel montering

Monteringssockeln och det passande tillbehöret gör en lika mångsidig som enkel installation möjlig. Det går även att dra en jordkabel med en manteldiameter på upp till 15 mm.

More

Vägg- eller takmontering

Förutom standardmonteringen på väggen kan 280°- och 230°-varianterna av DEFENSOR-rörelsedetektorerna monteras i taket utan problem.

Montering i inner- resp. ytterhörn

Den som vill montera rörelsedetektorn eller skymningsreläet på ett hörn av huset använder helt enkelt bara hörnsockeln som finns som tillbehör.

Montering av distanshållare

Med distanshållarna som säljs separat kan du enkelt öka avståndet till monteringsytan något, till exempel för montering med kabelkanal.

Universell insticksanslutning

Den universell insticksanslutning gör det enkelt att installera via plug-and-play.

Monteringsvideo

Se videon och lär dig hur du enkelt installerar rörelsedetektorn med hjälp av exemplen på DEFENSOR MD 230° och 280°.

Upptäck hela potentialen hos DEFENSOR-serien.

>>>>

Skapa beställningsförfrågan

 1. Placera helt enkelt de önskade artiklarna i erbjudandet nedan på din önskelista
 2. Klicka på listikonen i menyraden (bredvid sökfunktionen)
 3. Ange önskat antal artiklar
 4. Skicka din beställning
DEFENSOR