×

COMPACT är ESY, eftersom en
flexibel ljusstyrning
måste vara innovativ

Effektiv
mångfald

Närvaro- och rörelsedetektorerna i Compact-serien är framgångsrika klassiker inom vårt sensorteknikprogram, och de är samtidigt verkliga universalprodukter.

More

Översikt över
COMPACT-serien

Skaffa dig en snabb överblick över alla produkter i COMPACT-serien och deras viktigaste funktioner.

 • Takdetektorer: 360° avkänningsområde, räckvidd Ø 8,  Ø  24 eller Ø 32 meter
 • Väggdetektorer: 180° avkänningsområde, räckvidd Ø 16 meter
 • 230 V, KNX, DALI, DALI-2 och Universal Current (12–36 V)
 • För utanpåliggande eller inbyggd montering eller infälld takmontering
 • Till- och frånkoppling, dimring och VVK
 • Fler funktioner som tillval, t.ex. akustiksensor eller beröringsfunktion

Alla användningsområden
Alla tekniker

COMPACT-serien består av en mängd varianter för olika användningsområden och har ett imponerande koncept.

More

Med betoning påberöring

Något som redan är vardag när det gäller smartphones och surfplattor har nu även hunnit in på det viktiga området behovsstyrd byggnadsautomation, och det tack vare de väggmonterade närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C/MD-C 180i/16 TOUCH från ESYLUX. Via den beröringskänsliga linsytan kan du bekvämt styra en mängd funktioner, vilket gör att du inte behöver någon strömbrytare eller KNX-knappsensor!

More

Kompatibla
med märkesbrytare

Väggdetektorerna i Compact-serien är kompatibla med alla vanliga brytare på marknaden

Touchstyrning med två typer av beröring

Touchdetektorerna reagerar på två typer av beröring: på en kort och en längre beröring. Vilken funktion som kan styras beror på detektortypen. På 230 V-varianterna kan belysningen slås på med en kort beröring. Efter en längre beröring går det att välja flera programförinställningar. Denna andra beröringstyp kan vid behov avaktiveras med fjärrstyrning.

KNX-varianterna erbjuder särskilt omfattande möjligheter. Här kan de båda beröringstyperna fritt beläggas med olika KNX-kommunikationsobjekt. På så sätt kan beröringsfunktionen till exempel användas till att dimra, styra persiennerna eller starta kompletta scener!

En överblick över fördelarna

 • Beröringskänslig linsyta
 • Ersätter strömbrytare och KNX-knappar
 • Tänd/släck eller dimra belysningen
 • Styr kommunikationsobjekt vid KNX-utföranden
 • Utökning av bevakningsområdet genom: 230 V: parallellkoppling KNX: master-slav-kombinationer
 • Behovsstyrd omkoppling av VVK
 • Integrerad akustiksensor med inställningsbar känslighet
 • Kompatibla med märkesbrytare

More

Flerkanals-lösning
för 230 V

Med de prisbelönta DuoDIMplus-närvarodetektorerna i COMPACT-serien går det att förverkliga en komplett rumslösning för behovsstyrd automation med 230 V. Genom att mäta ljuset ger de en dagsljusberoende konstantljusreglering hos två armaturrader som regleras individuellt.

More

Flexibel
montering

PD-C360i/24 DuoDIMplus finns både för infälld (FM-versionen) och utanpåliggande (SM-versionen) montering

Användningsexempel klassrum
PD-C360i/24 DuoDIMplus aktiverar båda armaturraderna endast när människor är närvarande och reglerar dem individuellt utifrån det infallande dagsljuset. En extra utgång finns redo för halv- eller helautomatisk omkoppling av ytterligare enheter.

En överblick över fördelarna

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Individuell reglering av två armaturrader
 • Närvaroberoende styrning av en tilläggskanal (belysning eller VVK)
 • 3 knappingångar för manuell styrning
 • Tillfällig åsidosättning via fjärrkontroll
 • Användningsklar direkt med fabriksinställt program
 • Monteringssätt: utanpåliggande och infälld
 • Låg energiförbrukning

More

Smart
system-sensorteknik

Våra belysningssystem med ESYLUX Light Control (ELC) kombinerar det bästa ljuset med enkel installation och driftsättning – till ett pris som passar varje budget! Takarmaturer, styrenheter och närvarodetektorerna PD-C 360i/8 och /24 ELC avsluts till varandra som systemkomponenter via Plug and Play och kan bilda grupper för olika rumszoner.

More

SymbiLogic-
teknik

SymbiLogic-tekniken från ESYLUX kombinerar perfekt det bästa ljuset för människan och fördelarna med intelligent styrning. Den skapar ett biologiskt aktivt ljus som är extra energisnålt tack vare sensortekniken.

More

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING
VIA PLUG AND PLAY

ELC-systemlösningarna skapar en optimal arbetsbelysning. Tack vare SymbiLogic-teknikens energieffektiva Human Centric Lighting (HCL) stärker de varaktigt vitaliteten och välbefinnandet och främjar en god nattsömn. Med en automatisk närvaro- och dagsljusberoende omkoppling och den adaptiva HCL-ljusregleringen hos SymbiLogic reduceras energiförbrukningen till ett minimum.

1 ELC SMARTDRIVER TW x6
2 PD-C360i/24 ELC
3 Push Button 8x DALI TW
4 CELINE 600 30 W TW Crystal ELC Satellite

En överblick över fördelarna

 • Intelligent sensorteknik för belysningssystem med ESYLUX Light Control ELC
 • Närvaro-och dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering
 • Systemintegrering via Plug and Play
 • Med räckvidder till alla användningar

More

Spar energi
enkelt och effektivt

En närvarodetektor gör byggnader avsevärt mer energieffektiva. Belysningen och andra apparater är då bara aktiva när människor är närvarande. Detektorn släcker dessutom det konstgjorda ljuset automatiskt när det infallande dagsljuset är tillräckligt starkt enligt ljusmätningen. Något som spar ännu mer energi är en närvarodetektor med konstantljusreglering. Den dimrar bara det konstgjorda ljuset så mycket som det befintliga dagsljuset kräver för att uppnå ett bestämt börvärde. Det här är det bästa sättet att ta tillvara dagsljuset.

More