Aktuelles Land wechseln?

Compact är ESY,
eftersom en flexibel ljusstyrning kräver innovationer

STRÅLNINGSFRI PIR-SENSOR
UTAN ELEKTROSMOG

Effektiv
mångfald

Närvaro- och rörelsedetektorerna i COMPACT-serien är framgångsrika klassiker i vårt sensorteknikprogram och samtidigt mycket mångsidiga.

Ny

 • DALI-2: Närvarodetektorer för Building Management Systems (BMS)
 • Områden upp till 32 m: närvaro- och rörelsedetektorer för korridorer och lager
 • Plug-and-play: DUO-DALI-närvarodetektorer med WAGO-WINSTA®-anslutning

För alla användningsområden
och tekniker

COMPACT-serien består av en mängd varianter för olika användningsområden och har ett imponerande koncept.

Översikt över
COMPACT-serien

Skaffa dig en snabb överblick över alla produkter i COMPACT-serien och deras viktigaste funktioner.

Enhetlig design
för alla användningsområden

Närvaro- och rörelsedetektorerna i COMPACT-serien finns med två olika varianter av höljen med olika storlek på linsen för montering i innertak. Med olika räckvidder på 8 m, 24 m eller till och med 32 m i diameter täcker de alla användningsområden och lämpar sig både för inbyggd och utanpåliggande montering.

More

DALI-2 är framtiden

DALI-2 har banat väg för en säker framtid för standarden. Utöver förbättrade funktioner garanterar DALI-2 även kompatibilitet med enheter från andra tillverkare.

Förstahandsvalet för styrning: DALI-2-närvarodetektorer från ESYLUX. De ökar livskvaliteten och energieffektiviteten på alla arbetsplatser, rymmer en stor mängd funktioner i ett mycket kompakt format – och kan enkelt konfigureras med ESY-appen!

More

Intelligenta och effektiva

Den decentraliserade DALI-2-styrningen för flera rum från ESYLUX gör följande möjligt:

 • Låga systemkostnader tack vare enkel integrering av prisvärda BMS-detektorer
 • Ingen anpassning av kopplingsskåpskomponenter eller planeringen av dem
 • Enkel driftsättning och konfigurering via smartphone (ingen surfplatta, ingen dator, ingen specialprogramvara)
 • Anpassning till varierande rumssituationer utan extra maskinvara tack vare flexibel gruppomkoppling
 • Upp till 90 % snabbare dokumentering eftersom alla projektinställningar lagras automatiskt via appen

Översikt över DALI-lösningarna från ESYLUX

Här hittar du en DALI- eller DALI-2-lösning som passar dina användningsområden

>>

APC-närvarodetektorer för DALI-2

Beröringsfunktion
ingår

Det som sedan länge hör till vardagen på smarta mobiltelefoner eller surfplattor, har med de väggmonterade närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C/MD-C 180i/16 TOUCH från ESYLUX numera även nått det centrala området med behovsstyrd byggnadsautomation. Via den beröringskänsliga linsytan kan du bekvämt styra en mängd funktioner, vilket gör att du inte behöver någon strömbrytare eller KNX-knappsensor!

More

Touch Control med 2 typer av beröring

Detektorn med touchfunktion reagerar på två typer av beröring: en kort och en längre beröring. Båda kan fritt användas med de mest skiftande KNX-kommunikationsobjekt. På så sätt kan touchfunktionen både användas till att koppla om eller dimra belysningen och till att styra persiennerna eller starta kompletta scener!

Översikt över fördelarna

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Närvaroberoende omkoppling av VVK
 • Beröringskänslig linsyta
 • Ersätter KNX-knapp för manuell ljusreglering eller dimmerfunktion
 • En mängd andra kommunikationsobjekt kan styras via touchfunktion
 • Utökning av bevakningsområdet genom master-slav-kombinationer
 • Inbyggd akustiksensor med inställbar känslighet
 • Kompatibel med märkesbrytare
Närvarodetektor med touchfunktion för KNX

Flerkanalslösning

DUO DALI-närvarodetektorerna i COMPACT-serien ger enkla lösningar för intelligent ljusstyrning i konferensrum, klassrum eller kontorslandskap via DALI Broadcast. Detektorerna har två integrerade DALI-sekundärströmsförsörjare som räcker för upp till två 25 DALI-armaturer. Två ingångar för konventionella 230 V-strömbrytare möjliggör manuell överstyrning (PÅ/AV/dimning) av belysningen.

More

2 ljuskanaler plus en extra kanal

DUO DALI-närvarodetektor möjliggör optimala ljusförhållanden och reglerar ljuset för två rumszoner. Belysningen för rumszonerna differentieras via offsets. Dessutom kan DALI-manöverdon läggas till för koppling av extra belysning av (t.ex. tavelbelysning) eller ventilation (VVK).

Användningsexempel klassrum
PD-C 360i/24 DUO DALI aktiverar endast belysningen vid mänsklig närvaro och anpassar ljusstyrkan i två kanaler utifrån omgivningsljuset. Brytmanöverdon kan läggas till för styrning av ytterligare förbrukare (bildskärmar, interaktiva tavlor, detaljbelysning, VVK med mera).

Översikt över fördelarna

 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Individuell reglering av två armaturserier
 • Styrning av upp till 2 ytterligare kanaler (t.ex. byggnadsautomation eller VVK) med DALI ACTUATOR (beställs separat)
 • 2 knappingångar för manuell styrning
 • Temporär överstyrning via fjärrkontroll
 • Användningsklar direkt med fabriksinställning
 • Monteringssätt: Utanpåliggande och infälld
 • Låg energiförbrukning

Räckviddsspecialister

Närvarodetektorer med ett elliptiskt och samtidigt extra stort bevakningsområde är perfekta att montera i innertaket i hallar eller i gångarna i höglager. Det minimerar även antalet enheter som behövs.

More

Lång räckvidd

Med närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C/MD-C 360i/32 Corridor och PD-C/MD-C 360i/32 Warehouse från ESYLUX hittar du en lösning som passar dig. Tack vare den långa räckvidden på upp till 32 m i diameter kan detektorerna ensamt täcka långa korridorer och hyllgångar och sedan växla belysning beroende på närvaro, rörelse och dagsljus. Om detta inte räcker kan åtta enheter parallellkopplas med varandra!

Användningsexempel höglager
Warehouse-rörelsedetektorn i COMPACT-serien fungerar effektivt i lagergångar.

Översikt över fördelarna

 • Stora bevakningsområden för höglager och hallar
 • Enkel utökning av bevakningsområdet genom anslutning
 • av upp till 8 slavenheter
 • Robust, dammtåligt hölje
 • Inklusive fabriksinställt driftprogram för lagergångar (för omedelbar användning)
 • Kan fjärrstyras upp till 10 m höjd

Koppla in. Spara. Klart.
WAGO meets ESYLUX

När det är gott om jobb men ont om utbildad arbetskraft blir det allt viktigare med tidsbesparande lösningar för elektrisk installation. Därför erbjuder COMPACT-serien även närvaro- och rörelsedetektorer med WINSTA-stickkontaktsanslutning från WAGO. För mer energieffektivitet tack vare plug-and-play samt en säker och felfri installation.

More

Energieffektivitet via plug-and-play

DUO-DALI-närvarodetektorer med WINSTA-anslutning kan utnyttja sin fulla potential i synnerhet i stora rum med fönster bara på ena sidan. Med hjälp av en extra offset-ljuskanal kan armaturer nära resp. långt från fönstret bättre anpassas efter de olika ljusförhållandena. Med ett DALI-manöverdon från ESYLUX kan dessutom ventilation eller tavelbelysning integreras och kopplas om närvaroberoende.

Förslag på utformning med DUO-DALI
Med Driver-satser från ESYLUX kan du enkelt kombinera CELINE-takarmaturer med DUO-DALI-närvarodetektorer via plug-and-play.

1 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA Code I
2 DRIVER SET 30W 700mA RJ45 WINSTA DALI
3 CELINE 625 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE

Översikt över fördelarna

 • Enkel och säker plug-and-play-installation
 • Felfritt tack vare färgkodning och mekanisk kodning
 • Kan även installeras av lekmän
 • Hög flexibilitet vid förändrad användning
 • Beprövad ESYLUX-kvalitetssensorteknik
Närvaro- och rörelsedetektorer med WAGO-WINSTA®-anslutning

Smart systemsensorteknik
med ESYLUX Light Control (ELC)

Våra belysningssystem med ESYLUX Light Control (ELC) kombinerar det bästa ljuset med enkel installation och driftsättning – till ett pris som passar varje budget! Takarmaturer, styrenheter samt närvarodetektorerna PD-C 360i/8 och /24 ELC ansluts till varandra som systemkomponenter via plug-and-play och kan bilda grupper för olika rumszoner.

More

SymbiLogic-
teknik

SymbiLogic-tekniken från ESYLUX kombinerar det bästa ljuset för människan med fördelarna med intelligent styrning. Dess energieffektiva Human Centric Lighting ger på så sätt både bättre livskvalitet och lägre energiförbrukning.

>>

Energieffektiv Human Centric Lighting
via plug-and-play

I drift skapar ELC-systemlösningarna ett optimalt arbetsljus: Via den energieffektiva Human Centric Lighting (HCL) från SymbiLogic-tekniken befrämjar de hållbar vitalitet, välbefinnande, koncentrationsförmåga och en stärkande nattsömn. Med en automatisk närvaro- och dagsljusberoende omkoppling och den adaptiva HCL-ljusregleringen från SymbiLogic sänks energiförbrukningen till ett minimum.

1 ELC SMARTDRIVER Tunable White x6
2 PD-C360i/24 ELC
3 Tryckknapp 8x DALI Tunable White
4 CELINE 600 30 W TW CRYSTAL ELC SATELLITE

Översikt över fördelarna

 • Intelligent sensorteknik för ljussystem med ESYLUX Light Control ELC
 • Närvaro- och dagsljusberoende, adaptiv Human Centric Lighting
 • Systemintegration via plug-and-play
 • Med räckvidder för alla användningsområden

ELC-ljussystem:

 • Automatiserade ljuslösningar med plug-and-play-installation
 • Omedelbart driftklara utan programmering
 • Energieffektiv Human Centric Lighting
 • Kan konfigureras fritt eller användas som monteringsklar sats
 • Enkel, felfri gruppering via stickkontakt
 • För modernisering av ett rum i taget under pågående drift
Närvarodetektorer för ESYLUX Light Control ELC

Spar energi
enkelt och effektivt

En närvarodetektor gör byggnader avsevärt mer energieffektiva. Belysningen och andra apparater är då bara aktiva när människor är närvarande. Detektorn släcker dessutom det konstgjorda ljuset automatiskt när det infallande dagsljuset är tillräckligt starkt enligt ljusmätningen. Något som spar ännu mer energi är en närvarodetektor med konstantljusreglering. Den dimrar bara det konstgjorda ljuset så mycket som det befintliga dagsljuset kräver för att uppnå ett bestämt börvärde. Det här är det bästa sättet att ta tillvara dagsljuset.

More