Aktuelles Land wechseln?

Ljuskvalitet för ljuskrävande arbeten. ESY!

> Upp till 4600 Lm
> Upp till 139 Lm/W
> Flimmernivå: 0

Human Centric Lighting, närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering eller enkel behovsanpassad omkoppling. De infällda takarmaturerna i CELINE-2-serien erbjuder:

  • Bländ- och flimmerfritt ljus
  • Plug-and-play för ELC-ljussystem
  • Kompatibilitet med drivenhetssatser
  • Energieffektiv belysning
  • Hög ljuskvalitet
  • Plug-and-play för ELC-ljussystem
  • Enkel integrering för DALI, DALI-2, ON/OFF med drivenhetssatser som tillbehör
  • Ljusstarka Tunable White-varianter
  • Energieffektiv Human Centric Lighting

Ljusstyrka och ljuskvalitet

I kombination med en intelligent, sensorbaserad ljushantering ger de infällda LED-takarmaturerna från CELINE-2-serien högsta belysningskvalitet på arbetsplatser på kontor, i skolor och på vårdinrättningar.

Maximal
kompatibilitet

Oberoende av vilken byggnad du planerar CELINE-2 ger bäst flexibilitet vid val av styrsystem. RJ45-anslutningen tillåter enkel plug-and-play.

Maximal kompatibilitet för fullständig planeringssäkerhet

Oberoende av vilken byggnad du planerar CELINE-2 ger bäst flexibilitet vid val av styrsystem. RJ45-anslutningen tillåter enkel plug-and-play.

Tunable White 2700 – 6500 K

ESYLUX Light Control (ELC)
Med SymbiLogic-teknik för energieffektiv Human Centric Lighting.

DALI / DALI-2
Med DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 (E.nr 7981995 | Art.nr. EQ10127755, tillbehör)

FAST LJUSFÄRG 3000 K / 4000 K

ESYLUX Light Control (ELC)

DALI / DALI-2
Med DRIVER SET 30W RJ45 DALI
(E.nr 7982336 | Art.nr. EQ10127854, tillbehör)

ON/OFF
Med DRIVER-SET 30W RJ45
(E.nr 7981998 | Art.nr. EQ10127786, tillbehör)

Human Centric Lighting HCL

Med Tunable White för biologiskt aktivt ljus

Ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC) gör det enkelt att installera, gruppera, skala och koppla samman via plug-and-play. Med energieffektiv Human Centric Lighting ger systemvarianter med SymbiLogic-teknik automatiskt det bästa ljuset på arbetsplatsen – dessutom med optimalt förhållande mellan pris och prestanda.

Lösning för klassrum: Styrning via ELC-ljussystem med SymbiLogic

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

Styrning
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELCSMARTDRIVER x4 TW ELC

Sensorteknik
PD-C 360i/24 ELC

SymbiLogic med cirkadiskt förlopp för skolor

Ljussystem med ESYLUX Light Control (ELC) kan enkelt installeras, grupperas, skalas och kopplas samman via plug-and-play. Med energieffektiv Human Centric Lighting ger systemvarianter med SymbiLogic-teknik automatiskt det bästa ljuset på arbetsplatsen – dessutom med optimalt förhållande mellan pris och prestanda.

Materiallista

Belysning
12 x infällda takarmaturer CELINE-2

Automation
1 x PD-C 360i/24 ELC
1 x PD-C 360i/8 ELC
1 x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
1 x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC

Tillbehör
1 x PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC
1 x ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
2 x CABLE-SET RJ45 10m TW x6
1 x CABLE RJ11 10m WH
3 x CABLE RJ10-OPEN END 10m WH

Använda produkter

Alternativ
BMS-närvarodetektor och DT8-drivenhet från ESYLUX, Dali-kontroll från tredjepartsleverantör

Med DT8-drivenheten från ESYLUX kan de ljusstarka Tunable White-varianterna från CELINE-2 även kombineras med HCL-styrning från tredjepartsleverantör. För närvarodetektion och ljusmätning i alla zoner lämpar sig exempelvis kvalitetssensortekniken från en BMS-närvarodetektor i COMPACT-serien för DALI-2.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC

Drivenhet
DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8 (uppfyller DALI-2-standard)

Sensorteknik
PD-C 360/24 BMS DALI-2

Effektiv dagsljusanvändning

Med fast temperatur för konstantljusreglering

APC10-närvarodetektorer för DALI-2 styr upp till 16 ljusgrupper decentraliserat och i flera rum, med BMS-närvarodetektorer som inmatningsenheter. I klassrum kan belysningen i enskilda delar av rummet anpassas efter användningsbehov och överstyras med hjälp av scener i alla undervisningssituationer.

Lösning för klassrum: DALI-2-styrning via APC10-närvarodetektorer

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Drivenhet
DRIVER-SET 30W RJ45 DALI

Sensorteknik
PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2

Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering

APC10-närvarodetektorer för DALI-2 styr upp till 16 ljusgrupper decentraliserat och i flera rum, med BMS-närvarodetektorer som inmatningsenheter. I klassrum kan belysningen i enskilda delar av rummet anpassas efter användningsbehov och överstyras med hjälp av scener i alla undervisningssituationer.

Materiallista

Belysning
12 x infällda takarmaturer CELINE-2

Automation
1 x PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
1 x PD-C 360/24 BMS DALI-2
1 x PD-C 360/8 BMS DALI-2

Tillbehör
12 x DRIVER-SET 30W RJ45 DALI

Alternativ
Dali-Broadcast via DUO-DALI-närvarodetektorer

Som alternativ och enkel introduktion till DALI-tekniken styr DUO-DALI-närvarodetektorer från COMPACT-serien två ljuskanaler i Broadcast-drift.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Drivenhet
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
(uppfyller DALI-2-standard)

Sensorteknik
PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI

Behovsstyrd ON/OFF

Med fast temperatur för enkel manövrering via strömbrytare

Med tvådelat hölje för enkel installation och flertalet varianter för flerkanalig ljus- och VVK-styrning är COMPACT-serien en av de mest framgångsrika ESYLUX-serierna. Även vid enkel omkoppling övertygar detektorerna med tillförlitlig kvalitet, t.ex. för bättre energieffektivitet i hallar.

Lösning för hallar: Styrning via omkopplande COMPACT-närvarodetektorer

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Drivenhet
DRIVER-SET 30W RJ45

Sensorteknik
PD-C 360i/24

Närvaro- och dagsljusberoende omkoppling

Med tvådelat hölje för enkel installation och flertalet varianter för flerkanalig ljus- och VVK-styrning är COMPACT-serien en av de mest framgångsrika ESYLUX-serierna. Även vid enkel omkoppling övertygar detektorerna med tillförlitlig kvalitet, t.ex. för bättre energieffektivitet i hallar.

Materiallista

Belysning
4 x infällda takarmaturer CELINE-2

Automation
1 x PD-C 360i/24

Tillbehör
4 x DRIVER-SET 30W RJ45

Alternativ
Med WAGO-WINSTA-anslutning

Identisk design, kompakt prestanda, ännu enklare installation. Vi erbjuder också närvarodetektorn PD-C 360i/24 med WAGO-WINSTA®-anslutning och passande drivenhetssats.

Belysning
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC

Drivenhet
DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA

Sensorteknik
PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA