Bättre luft och ljus. ESY!

Strålningsfri PIR-sensorteknik
utan elektrosmog

Energieffektiv
livskvalitet

Hög luftkvalitet, ett behagligt inomhusklimat och rätt belysning bidrar till hälsa och produktivitet på arbetsplatsen. Regelbundet luftutbyte är därför av yttersta vikt, särskilt i moderna, täta byggnader.

En enhet styr
flera anläggningar

Närvarodetektorn ATMO kontrollerar och styr alla delar i KNX-systemet: Den registrerar inte bara den aktuella ljussituationen utan noterar också förändringar i temperatur, fuktighet och i den mest avancerade detektorn även luftkvaliteten.

 • Upp till sex individuella sensorer i en enhet för enkel planering och installation
 • Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
 • Behovsberoende styrning av luftkonditionering, ventilationssystem, värme- och luftreningsanordningar
 • Tre expansionssteg för olika krav

Kompakt
Multisensorteknik

Med upp till sex sensorer i en enda enhet ger den automatiskt optimal ljusstyrka, ett hälsosammare och mer produktivt klimat på arbetsplatsen samtidigt som den är maximalt energieffektiv.

Varianter för alla rum

Olika rum, olika krav: Den regeln gäller även för optimering av inomhusklimat och luftförhållanden. Närvarodetektorn ATMO finns därför i flera expansionssteg, som med sina individuella sensorer är lämpliga för många tillämpningar – den erbjuder helt enkelt en annan och högre bekvämlighetsnivå.

PD-ATMO 360i/8 O KNX

 • Luftkvalitet (VOC)
 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Ljus
 • Passiv, infraröd (närvaro)
 • Akustik (närvaro)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Ljus
 • Passiv, infraröd (närvaro)
 • Akustik (närvaro)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

 • Temperatur
 • Ljus
 • Passiv, infraröd (närvaro)
 • Akustik (närvaro)

Dina fördelar i översikt

 • Omfattande multisensorteknik för intelligent ljus- och VVK-styrning
 • Optisk eller akustisk varning för behovsstyrd vädring

Luft som får dig att tänka klart

Luftkvalitet likställs ofta med koldioxidhalt, även om den luktfria koldioxiden inte är en indikator på illaluktande luft. VOC-värdet för flyktiga organiska föreningar säger betydligt mer: Antropogena ångor, t.ex. från plast- och byggmaterial, möbler, mattor och rengöringsmedel eller biogena ångor från människor och mat – ett vardagligt fenomen, särskilt i slutna rum.

Mätning av luftkvalitet med VOC

Blandade gaser som VOC (Volatile Organic Compounds) försämrar välbefinnandet i alltför höga koncentrationer, och orsakar symtom av typen Sick Building, som ögonirritation, huvudvärk, trötthet och yrsel. Förutom speciella krav, t.ex. i industrin, är VOC därför den viktigaste anledningen att ventilera byggnader.

Närvarodetektorn ATMO optimerar automatiskt luftkvaliteten med sina VOC-sensorer och eliminerar också problemet med koldioxid. I mänsklig närvaro ökar halten koldioxid i luften i samma utsträckning som VOC-halten. Om ett visst VOC-värde överskrids, minskar ATMO samtidigt också koldioxidhalten – en klassisk på köpet-effekt!

Bekväm energieffektivitet

Energi bara när den verkligen behövs – Närvarodetektorn ATMO förverkligar principen om behovsstyrd automatisering på ett särskilt omfattande sätt. Den aktiverar ljus och luftkonditionerings- och ventilationssystemet bara när omständigheterna faktiskt kräver det. Även under drift håller den ner förbrukningen. Närvarodetektorn ser till att alla enheter fungerar intensivt bara när det verkligen behövs!

Använd klimat- eller ventilationsanläggning efter behov

ATMO ger en närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering och styr också uppvärmning samt luftkonditionerings- eller ventilationssystem beroende på närvaro och angivna gränsvärden. På det sättet minskas energiförbrukningen på alla ställen samtidigt som komforten på arbetsplatsen ökar!

 

Två ljuskanaler med förskjutning

I lokaler med bara fönster på bara en sida har användaren nytta av ljusreglering med två Broadcast-kanaler: En förskjutning mellan de båda kanalerna innebär att lamporna nära fönstren kan dimmas även om det längre in i rummet behövs 100-procentig belysningsstyrka. Det skapar optimala ljusförhållanden, och förbättrar energieffektiviteten.

Typiska tillämpningar

Kontor med öppen planlösning

PD-ATMO 360i/8 O KNX
Regelbunden förbättring av luftkvaliteten rekommenderas särskilt när många personer vistas i ett rum. Den riktade kontrollen av arbetsljus, temperatur och luftkvalitet skapar genomgående en frisk och uppiggande rumsluft – något som förbättrar produktiviteten.

   

Klassrum och lärarrum

PD-ATMO 360i/8 O KNX
Stora klasser, intensiv användning av kosmetika och hudvårdsprodukter samt ångor från exempelvis pennor och lim i klassrum och lärarrum hanteras via reglerad tillförsel av frisk luft av närvarodetektorn ATMO och utgör grunden för en atmosfär där man kan arbeta koncentrerat.

Väntrum

PD-ATMO 360i/8 O KNX
Rikligt med besökare, en hög bakterienivå, kroppslukter orsakad av sjukdom eller den så typiska sjukhusdoften gör det nödvändigt med regelbundet utbyte av luft. Lösningen: Automatisk ventilation plus närvaroberoende belysnings- och värmestyrning.

Mötesrum

PD-ATMO 360i/8 O KNX
Ju fler människor som är i rummet, desto snabbare sjunker kvaliteten på luften samtidigt som rumstemperaturen stiger. Resultatet: Trötthet och försämrad arbetskapacitet. Med sin aktiva rumsluftövervakning säkerställer närvarodetektorn ATMO automatiskt optimal luftkvalitet och håller rumstemperaturen konstant via värmestyrning.

Sanitära områden

PD-ATMO 360i/8 A KNX
Om luftfuktigheten är för hög, uppstår kondens på kalla ytor i den typen av områden, där svampsporer växer vid rumstemperatur. PD-ATMO 360i/8 A KNX är hjälpmedlet som upptäcker den relativa fuktigheten för daggpunktsberäkningen och som samtidigt styr ljus och uppvärmning. Om också lukt är irriterande rekommenderas PD-ATMO 360i/8 O KNX.

Enskilda kontor

PD-ATMO 360i/8 T KNX
Tillsammans med optimala ljusförhållanden är det i arbetsrum med få personer bäst med temperaturer mellan 20 och 24 °C – en uppgift för PD-ATMO 360i/8 T KNX med sin styrning av värme- och klimatanläggningar, och närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Den mest avancerade versionen av ATMO erbjuder ännu mer komfort tack vare luftkvalitetsförbättringen.

Alternativ för inkoppling

230 V, DALI eller KNX: Automatisk, närvaroberoende ventilationsaktivering ger ett värdefullt bidrag för att förbättra livskvaliteten och energieffektiviteten. ESYLUX erbjuder därför närvarodetektorer med enkel HVAC-inkopplingskontakt eller ett DALI-manöverdon som tillbehör för all vanlig styrteknik.

More