Intelligent automation
och belysning:
ESYLUX-produktvärld

Nyhet:
ESYLUX-BIM-portal

för ledande utdataformat

Intelligent synergi mellan automation och ljus

Oavsett om det gäller närvarodetektorer eller belysningssystem med energieffektiv Human Centric Lighting: Våra intelligenta, lättinstallerade automations- och ljuslösningar ökar energieffektiviteten, bekvämligheten och säkerheten på alla arbetsplatser.

Vi har i decennier varit specialister på elektroniska styrsystem och tillhandahållit innovationer för högsta effektivitet och kvalitet från installation till drift.

Upptäck våra produkter och lösningar som har testats miljontals gånger! ESY!

SLP-2
Handtaget och
ljuset pekar alltid
åt rätt håll

Modernisera lärosalar,
minska koldioxidutsläppen

 

COMPACT APC10
Närvarodetektor med inbyggd DALI-2-styrenhet. ESY! >>

HANDLEDNING
Enkel driftsättning av
DALI-2-närvarodetektorer

WAGO
Koppla in, spara, klart!

FLAT
Elegant effektivitet

NYHET: Materiallista för rum
Snabbare implementering av projekt

Goda referenser
talar för sig själva

Utomhusbelysning
intelligent sammankopplade

ESYLUX-katalogen
2022 / 2023 är här!